/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/10/09/#ubuntu-no.txt

MathiasRoyK: det hadde vel vært verre å kjørt windows? :P07:01
RoyKMathias: hadde vel det...07:47
RoyKmen rødhette er jo på en måte linux' svar på mikkesoft07:51
Kageerødhatt?08:01
RoyKmhm08:01
Mathiaslenge leve ubuntu08:35
xtRoyK: hadde du link til btrfs news?09:22
xtom r5-r609:22
RoyKxt: har ikke link - bare hørte det på #btrfs09:51
RoyKxt: han som fortalte det, heter darkling10:38
RoyKxt: http://paste.ubuntu.com/1269033/10:39
xtk10:39
RoyKsikkert ikke vanskelig å be om mer info der10:39
RoyKog sikkert mulig å sjekke ut koden fra git eller hva de nå bruker der10:39
RoyKhttps://btrfs.wiki.kernel.org/index.php/Btrfs_source_repositories10:40
RoyKden huskelista der over hva du bør gjøre før du bruker btrfs, er ganske fin ;)10:40
malinog her er det full fart som vanlig?13:37
WASDjapp13:42
=== bruker111 is now known as winb
silverarrowhei joakim18:20
silverarroweller winb18:20
silverarrowsorry18:20
winbheia18:22
RoyK3-2-1-part18:42
geirhay18:44
fyksenHei! Har dere sett Ubuntus nye donasjons side? http://www.ubuntu.com/download/desktop/questions?destination=desktop&distro=desktop&release=lts&bits=32 Hva synes dere om at den kommer opp hvis man trykker "download ubuntu"?21:33
fyksen /j #ubuntu-offtopic21:41
fyksenwoops, ble et space der gitt21:41
Atluxitydf -h21:42
Atluxitydet var feil vindu...21:42
malinike sett21:53
malin*ikke21:53
fyksenomgubuntu.co.uk har skrevet en artikkel om det: http://www.omgubuntu.co.uk/2012/10/ubuntu-adds-new-donations-page21:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!