/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/10/15/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

=== Guest88776 is now known as lordnoid
hannietrijntje, ping14:03
trijntjehey hannie14:06
trijntjeik ben even 2 min weg rebooten, mn pc heeft kuren14:06
hannietrijntje, ok14:07
trijntjeben ik weer14:09
hannietrijntje, wil je komen naar14:10
hannie#ubuntu-classroom-backstage14:10
hannietrijntje, lukt het?14:12
TimoCasW: http://link.marktplaats.nl/605478543 Waarschijnlijk alleen een reflash nodig? Wellicht leuk als klooitoestel (en met toetsenbordje) ipv die Sony van je? :P17:18
commandolinewas er vandaag vergadering?17:30
leoquant;startmeeting17:30
MwanzoBotVergadering gestart. De voorzitter is leoquant. Het kengetal is 587828870848117:30
commandolineja dus :)17:30
leoquantwie is er aanwezig? ツ17:30
leoquanto/17:30
commandolineo/17:30
leoquantLuckiboy, ?17:31
Luckiboy0/17:31
StefandeVrieso/17:31
leoquantTimo, ?17:31
leoquantthx guys17:31
leoquant;topic notulen17:31
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: notulen
leoquantdoe ik17:31
leoquant;action notulen doet leoquant17:32
MwanzoBotActiepunt: notulen doet leoquant17:32
commandolinemooi :)17:32
leoquant;topic werven nieuwe leden17:32
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: werven nieuwe leden
leoquantik heb hier niets op te zeggen, jullie?17:32
StefandeVriesNee.17:32
StefandeVriesIk heb het idee dat mensen die de weg willen vinden, de weg ook vinden.17:33
leoquantLuckiboy, ? jij?17:33
LuckiboyNee, eigenlijk ook niets, gaat prima op deze manier denk ik17:33
Timoo/17:33
leoquantja StefandeVries17:33
Luckiboyha Timo17:33
commandolinegewoon doorgaan waar we mee bezig zijn idd17:33
leoquantmooi:)17:33
Timogaat prima zo inderdaad, niks aan toe te voegen17:33
Timohoewel...17:33
leoquant;topic workshops17:33
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: workshops
Timooh te laat17:33
Timo:P17:33
leoquantTimo, doe maar17:33
Timonou ja17:33
leoquantvertel17:33
Timoer zijn weer een aantal actieve leden op het forum17:34
Timomisschien zouden we die voorzichtig kunnen benaderen?17:34
Timoze lijken wel gedreven om iets toe te willen voegen17:34
leoquantvia pm's?17:34
Timobijvoorbeeld17:34
LuckiboyWie heb je in je gedachten, Timo? Ik kom er niet zo 123 op17:34
leoquantmaar wie beslist welke leden?17:34
Timoeven kijken hoe hij ook weer heet17:34
leoquantbloom?17:35
LuckiboyBloom is al aardig lang actief, toch?17:35
leoquantfemke?17:35
Timohttp://forum.ubuntu-nl.org/profile/?area=summary;u=2879417:35
leoquantja klopt17:35
Timodie bijvoorbeeld17:35
Timoen er was er nog een17:36
leoquantdie benadering gaat via 1 persoon uiteraard17:36
leoquantanders staat het slordig17:36
leoquantvanuit mwanzo bedoel ik17:37
Timonee, die vind ik zo snel niet17:37
leoquantbloom en femke kunnen we vragen17:37
leoquantnop17:37
TimoBloom en Femke zijn al aardig actief17:37
Timoals die extra willen bijdragen kennen ze de kanalen17:37
leoquantvind ik ook17:37
leoquantTimo, zoek nog even uit welke leden ok?17:38
leoquantgoed?17:38
Timoik heb nog wel eens PB contact met Femke en ze heeft buiten Ubuntu ook nog een heel druk leven, ze vindt helpen op het forum al genoeg :)17:38
leoquantmail ze via de list17:38
Timois goed leoquant17:38
leoquantthx Timo17:38
Timomailen of PB'en?17:38
leoquantpm graag17:39
Timoik kan niet bij alle e-mail adressen namelijk17:39
Timooké17:39
StefandeVriesZo veel mogelijk via de officiële kanalen lijkt me zo.17:39
leoquantworkshops nu17:39
leoquantik doe ufw17:39
leoquanten plan een datum hiervoor17:39
leoquantbinnenkort17:39
StefandeVriesMooi, leoquant. Een goed onderwerp, dunkt me.17:39
leoquanten maak lawaai dat die workshop komt17:40
Timoik wil wel VM's doen17:40
leoquantTimo, super17:40
leoquantplan het in17:40
leoquanten maak lawaai17:40
Timo:)17:40
LuckiboyIk zou nog wel weer iets met de wiki gaan doen, maar dan mss meer over de inhoud van een artikel en niet de syntax17:40
leoquant17:40
leoquantLuckiboy, uitstekend en leuk17:40
* commandoline heeft het de komende tijd wat druk, dus ik beloof nu eerst niets ;)17:40
leoquantcommandoline, gelijk heb je17:40
TimoLuckiboy: je vorige workshop trok veel mensen, dus een vervolg lijkt me een uitstekend idee!17:40
leoquantgoed dat je het meldt17:41
LuckiboyMaar daar moet ik mss eerst eens op het forum peilen of daar interesse voor is17:41
commandolineis het misschien een idee om ook eens te inventariseren wat zeg forumleden graag voor workshops zouden willen zien?17:41
leoquantklopty Luckiboy17:41
StefandeVriesHier nog zo'n overbezette agenda tot en met december, dus sorry..17:41
leoquantcommandoline, goed17:41
leoquantdat hebben we wel gedaan he17:41
leoquantvorig jaar17:41
leoquantdit jaar ook doen?17:41
commandolinehmm, zal niet zo heel veel veranderd zijn neem ik aan :P17:42
Timocommandoline: goed idee17:42
Timoleoquant: heb je een linkje naar die peiling?17:42
commandolineik wist niet (meer) dat we dat toen ook gedaan hadden17:42
leoquant: action leoquant: inventariseren wat zeg forumleden graag voor workshops zouden willen zien?17:42
leoquantmomentje17:42
LuckiboyLijkt me ok, ik had het ook al gemeld op de sticky maar een appart topic is een goed idee17:42
Luckiboysorry type niet zo snel :P17:42
leoquantkan het niet terug vinden, maar het het is gedaan17:44
leoquantdoe het nu weer17:44
leoquanteen interesse poll17:44
leoquantok?17:44
StefandeVries+117:44
Luckiboy+117:44
leoquant;action leoquant maakt een interesse poll17:45
MwanzoBotActiepunt: leoquant maakt een interesse poll17:45
Timotop17:45
leoquant;topiv wvvttk17:45
leoquantlol17:45
leoquant;topic wvvttk17:45
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: wvvttk
leoquantik heb niets17:45
LuckiboyIk ook niet17:46
StefandeVriesKeep it flowing. \o/17:46
* commandoline ook niet17:46
leoquantthx guys!17:46
leoquant;endmeeting17:46
MwanzoBotVergadering beëindigd. Een volledig logbestand is te vinden op:17:46
MwanzoBothttp://communityserver.ubuntu-nl.org/mwanzobot/log5878288708481.html17:46
=== MwanzoBot changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Welkom bij Ubuntu NL Mwanzo | Nieuw? Typ !over | Dit kanaal wordt gelogd, zie !logs | Regelmatig worden hier workshops georganiseerd. Zie ook !workshops
commandolinejij bedankt voor het voorzitten :)17:46
Timo:)17:46
leoquantzeer kleine moeite ツ17:46
Timowat commandoline zegt :)17:46
LuckiboyGoede vergadering voor instap17:46
StefandeVries:)17:47
leoquantmwanzobot doet alles17:47
leoquant\o/17:47
commandolineeen vergadering in een kwartiertje, dat hebben we wel eens slechter gehad :P17:47
leoquantlol17:47
leoquantwe zijn doeners denk ik....17:47
StefandeVriesWat me opvalt is dat er voornamelijk mensen van <= 18 zijn. :P17:47
LuckiboyIk ben blij ik had niet de hele vergadering de tijd, moet alweer gaan... :P17:48
LuckiboyTot ziens allen!17:48
r0n__Sorry dat ik te laat was .....17:48
Timodag Luckiboy !17:48
leoquantdoeg!17:48
StefandeVrieso/17:48
leoquantr0n__, geeft niet17:48
Timogeen probleem r0n__17:48
Timoveel te druk met het Forum hè ;)17:48
leoquantmaar het tempo ligt hoog17:48
r0n__Timo, je had gelijk !17:48
leoquantRawChid, zeer bedankt voor de mwanzo wiki!!!!!!!!!!17:49
leoquanttop17:49
leoquantmooi werk17:49
=== erkan^ is now known as erkie
=== erkie is now known as erkan^

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!