/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/10/16/#ubuntu-cat.txt

=== Fernando is now known as Guest11857
Guest11857hi ha algú que em puga ajudar?15:02
jordisayolho puc provar15:03
Guest11857jordisayol vull que em digues com he de fer per baixar-me l'ubuntu15:03
jordisayolper a quin ordinador és?15:04
Guest11857un portàtil15:04
Guest11857t'explique15:04
jordisayolel processador és de 32 o de 64 bits?15:04
Guest11857vull baixar-me la versió 12-10 quan estiga disponible per si després tinc problemes a l'hora d'actualitzar-lo15:05
Guest11857NO sé el procesador, puc dir-te que és un sony vaio15:05
Guest11857jordisayol, el processador crec que és de 3215:06
jordisayolcaram! quina poca paciència15:07
Ernst_ei tink la xarxa habilitada per anar amb el proxy de guifi.net, però vull eliminar-ho-18:53
Ernst_seria /etc/apt/apt.conf18:53
Ernst_el directori18:53
tsdgeosapt.conf defineix les fonts del apt18:54
tsdgeosres a veure amb proxy de xarxa18:54
Ernst_ostresss, doncs quin seria??18:55
Ernst_no es a dins aquest directori el  rproxy18:55
rafael_carreras############################################################20:00
rafael_carrerasbon vespre20:00
wagafoHola20:01
rafael_carrerasavui hem de parlar de les ponències20:01
rafael_carrerasens ha fallat una altra: la de Labdoo20:01
wagafoVaja20:01
rafael_carrerasaixí que millor que al matí fem una mena de desconferència20:02
rafael_carrerasa veure què passa20:02
rafael_carrerasa més, ja no podem fer la festa a la biblioteca perquè la junta central diu que hi hacampanya electoral i no s'hi pot fer res20:02
tsdgeoscomorlll?20:03
rafael_carrerasfarem la festa al Centre Òmnia del costat20:03
rafael_carrerason vam fer la UGJ20:03
rafael_carrerastsdgeos: com ho sents20:03
tsdgeosno es pot fer servir una biblioteca pq es campanya electoral?¿20:03
tsdgeospais...20:03
wagafoIncreïble20:03
rafael_carrerasno s'hi poden fer actes, la biblioteca segueix oberta20:04
rafael_carrerasa l'òmnia ja miren la manera de donar connectivitat a tot el recinte20:05
rafael_carrerasque ara només tenen a la part de dalt20:05
rafael_carrerassembla que el wagafo i l'alexm us heu posat d'acord pel mirall, oi?20:07
wagafoSí, tot i que hem de concretar el dia per quedar20:07
rafael_carrerasdoncs si em permeteu, me n'aniré a dormir que estic empiocat20:08
rafael_carrerasbona nit20:08
wagafoSembla que no quedem gaire gent per aquí.20:09
wagafoBona nit doncs20:11
alexmcaram, m'ho he perdut per poc20:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!