/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/10/21/#ubuntu-cat.txt

Mitsurugiieah09:26
problematinc un notebook amb ubuntu 12.10 i al conectarlo a la tv no me la reconeix i es veu fatal... que puc fer?12:02
* Mitsurugi ieah14:25
Mitsurugijoin #html5-boilerplate14:25
pantallahola, tinc conectat un notebook sense pantalla a una panasonic de 42 pulgades i no es veu ve15:21
pantallaque puc fer?15:21
JaumeDePalmabon vespre18:02
JaumeDePalmaque hi ha qualcú?18:02
JaumeDePalmaalgú ha tengut problemes en instal.lar ubuntu 12.10?18:20
RainCTnop18:28
JaumeDePalmahola rainct18:29
JaumeDePalmapuc fer-te una pregunta...18:29
RainCTendavant18:29
JaumeDePalmagràcies18:29
JaumeDePalmahe instal.lat Ubuntu 12.10 des de zero18:30
JaumeDePalmai al principi d'instal.lació apareix una pantalla on diu, més o menys: nouveau failed to idle channel 218:30
JaumeDePalmanouveau failed to idle channel 318:31
JaumeDePalmaentra en un bucle d'aquest missatges i no segueix la instal.lació18:31
JaumeDePalmasaps què pos ser?18:31
RainCTHm, no. Aqui http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2065876&page=2 diuen d'utilitzar l'opció "nomodeset" des del Grub (no se si amb el live cd et deixara fer-ho)18:34
RainCT(jo tambe he tingut problemes amb l'NVIDIA, pero de moment amb la grafica integrada de l'i7 ja faig aixi que no m'ho he mirat)18:35
JaumeDePalmaja ho he provat. la instal.lació acaba (aparentment bé). me fa reiniciar, però quan s'inicia el S.O. me torna a aparèixer el meteix error18:35
RainCTpots provar si et deixa arrencar amb el nomodeset i un cop dins instal·lar els drivers n'NVIDIA18:38
Mitsurugihaure de provar la 12.10 al portatil18:39
JaumeDePalmaAhhh! Això sí que no he provat! Ara ho provaré. Moltíssimes gràcies!18:39
JaumeDePalmaSalutacions des de Mallorca ;-)18:39
Mitsurugique amb la 12.04 tenia problemes amb la nvidia ...18:39
Mitsurugia veure si ho han solucionat ...18:39
RainCTJaumeDePalma: De res, espero que et funcioni :)18:40
Mitsurugique nomes em funciona el unity xD18:40
Mitsurugiel 12.10 porta unity per defecte també?18:41
JaumeDePalmasí. A mi no m'agrada gens18:41
Mitsurugia mi tampoc m'acaba de fer el pes ... però al portatil no hi puc fer més :(18:42
JaumeDePalmajo utlitzo XCFE18:42
JaumeDePalmaprova aquest escriptori18:42
JaumeDePalmate'l recoman18:42
Mitsurugivaig provar el xubuntu18:42
Mitsurugiquan tingui temps li tornaré a donar una altra oportunitat ..18:43
Mitsurugipo m'agrada la gnome shell xD18:43
JaumeDePalmano cal que instal.lis xubuntu. si tens l'ubuntu instal.lat, basta que instal.lis només l'escriptori XCFE18:44
JaumeDePalmajo ho tenia així al meu portàtil i me funcuionava de meravella!18:44
Mitsurugiia ia18:46
Mitsurugipo volia referime a que ja l'havia provat xcfe18:47
Mitsurugihostia, en el libreoffice m'hi cago18:47
Mitsurugisempre tinc problemes18:47
JaumeDePalmaamb XCFE?18:47
Mitsurugino no18:48
Mitsurugiamb tot18:48
Mitsurugies que es subrealista18:48
Mitsurugifico un tamany de lletra dins d'una taula a 1018:48
Mitsurugii fora de la taula el mateix18:49
Mitsurugii es visualitza una clara diferencia ...18:49
Mitsurugide fet el de fora la taula ni es veu18:49
MitsurugiGRR18:49
JaumeDePalmano ho sé. Jo no n'he tengut mai problema18:49
JaumeDePalmaesperem que s'arregli amb les noves versions18:49
Mitsurugisep18:51
Mitsurugialgú fa servir sublime text per aquí?18:51
JaumeDePalmajo no. me sap greu18:52
Mitsurugiprogrames?18:54
JaumeDePalmasí. En COBOL18:56
JaumeDePalmarequeriments profesionals :-)18:56
Mitsurugicoi18:58
MitsurugixDDD18:58
Mitsurugidiria que no conec a ningú que l'utilitzi xD18:59
JaumeDePalmas'utilitza per a processos administratius: banca, administracions, grans empreses, etc19:00
JaumeDePalmano creguis que n'estigui orgullós. No el recomanaria a ningú a qui li agradi programar19:00
Mitsurugiheheh19:05
Mitsurugiaixò son altres nivells xD19:05
Mitsurugijo no+ toco llenguatges web19:05
JaumeDePalmaalmenys són llenguatges moderns :)19:06
JaumeDePalmaamb els quals passes gust de programar19:07
Mitsurugisi això si19:08
Mitsurugijavascript, python, sql ..19:08
Mitsurugihtml (si ho vols considerar xD)19:08
JaumeDePalmavos deix... vaig a fer quatre feinetes per casa-19:09
JaumeDePalmagràcies pel vostre suport i fins a una altra19:09
JaumeDePalmabona nit19:09
Mitsurugiadeuuu19:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!