/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/11/21/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

RawChidCees, maar iso's testen in een VM is toch veel makkelijker?08:19
RawChidBegrijp me niet verkeerd. Ik vind het nog steeds een mooi iets hoor.08:20
Cees09:19 <+RawChid> Cees, maar iso's testen in een VM is toch veel makkelijker -> Dan test je NIET je hardware10:02
RawChidAh, voor HW testen van alpha/beta versies is dit dus ook ideaal11:46
RawChidipv USB-stick maken11:46
OerHeksook makkelijk als je geen usb/cd meer hebt.11:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!