/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/11/21/#ubuntu-se.txt

SpixxMorrn!08:29
niklaswemorrn08:32
SpixxAh det finns liv i kanalen :D08:38
MarkkMja08:41
MarkkDet är bara lite livmodrar som flyter omkring.08:41
MarkkMen det är väl en form av "liv" det också.08:41
Spixx;)08:51
lag^:o08:54
lag^I don't get it :(08:54
MarkkOrdet "livmoder" innehåller "liv".09:03
lag^ja?09:05
lag^många ord gör.09:05
SpixxKaffedags!09:17
Nafallommm, kaffe.09:36
Nafalloespresso, more like ;-)09:36
* Spookan gääspar...09:41
xintron10:14
xintronn2210:14
einandfacebook har klantat till sig rjät idag11:13
SpookanFacebook är ju skräp så.11:13
coffennågon som lyckats mounta en fns mountad disk med samba ?11:23
einandSpookan: i dettafallet har det buggat ur totalt, och börjat lägga till vänner för mig, som jag inte godkänt11:34
HeMancoffen: ska du vidare-exportera en nfs-disk via samba?13:18
SpixxHeMan: den meningen gav mig kväljningar :P13:39
coffenHeMan:  japps :)13:40
Spixxcoffen: whyyy :(13:41
Spixxsom att ha sten ovanpå en möglig macka till frukost...13:41
coffenför jag måste13:43
Spixxcoffen: nöden har ingen lag I guess :p13:44
coffenSpixx: precis...13:45
Spixxfasen 1 timme kvar till man slutar: P13:45
HeMancoffen: om du inte kör applikationer som mixtrar en massa med lås och oplocks så ska det gå bra13:52
HeMancoffen: det kan förresten vara idé att stänga av oplocks på smb-share som är en nfs i botten13:52
coffenheman  jag har testat flera olika parametrar i smb.conf , hittade nyss att lockd inte alltid fick kontakt med nfs13:53
HeMancoffen: räcker med read-only?13:54
HeMancoffen: det är så mycket enklare då13:54
coffenHeMan:  ja13:54
HeMancoffen: då kan du montera nfs'en med nolock,ro och exportera den som read only=yes13:55
coffenHeMan:  aj då .. de  går inte för andra processer på samma maskin skriver saker i den13:58
HeMancoffen: du kan annars göra en till montering på annan plats i filsystemet13:58
HeMancoffen: om du vill göra fullösningar vill säga... :)13:58
coffenHeMan:  vill jag tyvärr inte13:59
realubotHallå tjejer.15:47
lag^Hallå grabben!15:58
realubotHej hej.15:59
ibmvad är samba? då menar jag inte dansen16:52
gusnanibm, http://sv.wikipedia.org/wiki/Samba_%28programvara%2916:53
ibmjag har en ip tv sat box som har detta vad är den till?16:53
madbeardela filer17:06
ibmaha17:07
ibmok17:07
ibmsmb eller nåt sånt17:07
ibmheter programmet i boxen17:08
Markkmm17:15
einandmin frus katt har epilepsi17:17
MarkkJag råkade fucka upp en inställning i HTC Sense, om man går in i Developer options och väljer off på både Window animation scale samt Transition animation scale så går det inte att aktivera dessa igen.17:19
MarkkNågon idé om hur man kan fixa det? :)17:19
MarkkHTC one x med 4.017:19
einandMarkk: installar om den ;)17:26
MarkkMåste ju finnas något annat sätt.17:41
andolMarkk: Hitta någon stackars tekniker i butiken där du köpte mobilen? :)17:45
MarkkOjdå, fel kanal skrev jag det i också!17:49
MarkkMen ja17:49
MarkkDet skulle jag kunna göra.17:49
MarkkMen jag kan antagligen mer om skiten än vad folket i butiken kan.17:49
realubotIntressant att snuten inte lyckades knäcka "skelett-kvinnans" kryptering.17:58
realubotHur vet Gmail att man är aktiv bara för att man fokuserar Chrome (och fliken med Gmail)?18:31
realubotGmails chatt-funktion slår om från away till online när jag fokuerar Chrome. Hur fungerar det?18:31
realubotHur vet Gmail att jag fokuserar Chrome (jag är inloggad i Gmail i den enda fliken som används i Chrome)?18:32
markus___jag skulle gissa på <magi>-taggen18:32
markus___:P18:32
realubotDet verkar ju nästan som om Gmail kommunicerar med fönsterhanteraren. :S18:33
realubotgenom Chrome så klart men hur går det till i praktiken? Det sker ju på 1 sek. att Gmails chattfunktion slår om från away till online.18:34
realubotmarkus___: Ja, om det hade funnits en sådan så ...18:34
markus___är det när webbläsaren får fokus kanske?18:36
markus___det kanske finns en sån funktion18:36
markus___http://stackoverflow.com/questions/3479734/javascript-jquery-test-if-window-has-focus18:37
realubotmarkus___: Aha, det skulle ju förklara saken.18:37
realubotDå kommunicerar javascriptet med fönsterhanteraren på något sätt?18:38
realubotEller med Chrome som i sin tur kommunicerar med fönsterhanteraren.18:38
markus___realubot: snarare att webbläsaren implementarer javascript-api:t och beroende på OS/omgivning så lär eventet triggas nånstans från fönsterhanteraren från början18:39
markus___men det betyder inte att javascript direkt kommunicerar med fönsterhanteraren eller vet att det finns en sådan18:39
markus___det är upp till mozilla att lösa18:40
realubotDet är ju Chrome. ;)18:40
realubotMen visst, det förklarar ju saken.18:40
markus___fungerar antagligen lite olika i win och linux.18:40
markus___oki :>18:40
=== __Trullo is now known as _Trullo
=== HakanS is now known as Guest67727

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!