/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/11/28/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutCrab is now known as CuaVoDzung
=== CuaVoDzung is now known as CuaXo
ConGiunAi giúp mình tí đc ko ^^05:01
* _Tux_ xéo ConGiun 05:03
n0bawkgì kinh thế06:12
vubuntor995tôi có USB 3G của Vinaphone tôi muốn sử dụng ở  12.04 LTS có đc ko08:20
Stanley00vubuntor995: hên xui thôi bạn à08:23
Stanley00vubuntor995: mình thấy tốt nhất là ghi ra usb boot lên rồi thử thôi08:24
vubuntor995là sao08:26
=== whoami is now known as VNLover
vubuntor782mấy anh cho e hỏi: Sao e đưa USB vô nó lại báo lỗi ntn: Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with: mount: only root can mount /dev/sdb1 on /media/sdb110:01
C4NoCroot10:03
vubuntor782mình ko hiểu lắm10:05
Dynamovubuntor782: bạn cần quyền root thì mới mount được10:10
Dynamochạy lệnh mount với sudo ở đầu đi10:10
vubuntor782minh cũng sudo mount rồi, vẫn ko được10:17
SeverusThêm thư viện Linux để sử dụng trong Window!16:25
Severus    Mình đang muốn sử dụng thư viện 'pthread.h' và 'semaphore.h' để làm bài tập, down 2 đoạn code này về mà không biết làm sao cho code .cpp của mình nó hiểu. Ai rành chỉ giúp với!16:25
heroandtn32 file đó chỉ là 2 file header thôi16:26
_Tux_Severus: nghe phiêu nhở16:27
_Tux_=)16:27
Severus:)16:29
Severusđọc xong em muốn chửi quá16:29
Severusở trường không dạy file header và thư viện kahsc nhau như nào16:29
Severus:(16:29
Severusbuồn ghê gớm16:29
* _Tux_ nghe Lê Cát Trọng Lý16:31
Severusnghe bài gì anh _Tux_16:36
Severus:D16:36
Severusem nhớ mỗi bài thương16:36
Severus.g thương lê cát trọng lý16:37
iPhennySeverus: http://www.youtube.com/watch?v=c89rBykXSkw16:37
iSupyBotTitle: Thương - Lê Cát Trọng Lý - YouTube (at www.youtube.com)16:37
_Tux_Severus: anh thường nghe cả album16:39
_Tux_np: Lê Cát Trọng Lý-Lúng ta lúng túng16:40
Severus:)16:40
heroandtn3Severus: trong linux, các file header có trong /usr/include16:42
heroandtn3các file thư viện có trong /usr/lib và /lib16:43
_Tux_Severus: anh thích nghe cô bé này hát16:43
_Tux_tuy nhiên nhiều người khác không thích :D16:43
_Tux_mở ở xưởng chúng nó kêu nhạc quái dị16:43
_Tux_lol16:43
Severuslol16:43
_Tux_heroandtn3: shared lib nó ở /usr/lib16:43
Severusnhạc này mới là nhạc chứ16:43
_Tux_nhưng 64bit và 32bit có khác nhau16:43
Severusbên em chung /lib vào /ussr/lib rồi16:44
Severus:)16:44
_Tux_ /etc/ld.so.conf16:44
Severusbên 64 bit còn có lib6416:44
heroandtn3header file chỉ khai báo hàm thôi, để chạy được cái hàm nào đó trong thư viện x thì chả cần header file cũng được16:44
heroandtn3chỉ cần khi biên dịch thì thêm đường dẫn thư viện đó vào16:44
_Tux_heroandtn3: chú mô tả chưa rõ lắm16:45
Severusheroandtn3:16:45
_Tux_:D16:45
Severus:D16:45
Severus-L hoặc -I16:45
Severus:D16:45
_Tux_heroandtn3: thực ra thì header file có cái quái gì chả được16:45
_Tux_:))16:45
heroandtn3ko cần thiết phải l và L16:45
_Tux_-l và -L cho vào khi nó không ở thư mục chuẩn thôi16:46
_Tux_shared lib thì vẫn phải dùng16:46
_Tux_kiểu -lmath chẳng hạn16:46
Severus:)16:46
_Tux_(nhớ vậy_16:46
heroandtn3đấy là anh dùng tên của nó16:46
heroandtn3còn nếu anh chỉ ra đường dẫn thì ko cần16:46
_Tux_heroandtn3: dùng sharedlib cơ mà16:46
heroandtn3ví dụ: gcc foo.c /usr/lib/lib.abc.a16:47
_Tux_lúc link kiểu gì cũng phải có -l16:47
heroandtn3shareedlib thì phải thế ạ16:47
heroandtn3tưởng ko cần16:47
heroandtn3em tưởng nếu gọi mỗi tên16:48
heroandtn3thì mới phải chơi -l16:48
heroandtn3ví dụ có thư viện libfoo.a trong thư mục .16:48
heroandtn3thì gọi nó là: -L . -lfoo16:48
Severus. thì phải trỏ đến nó16:48
Severusanh _Tux_ có dùng wvdial không anh16:48
Severusem bị bug với nó16:49
Severusmọa16:49
Severussegmentation fault16:49
heroandtn3nhưng nếu ko thích chơi -L và l thì cứ gọi thẳng: ./libfoo.a16:49
_Tux_Severus: chịu16:49
_Tux_anh toàn xài network Manager thui :D16:49
heroandtn3nhân tiện cho em hỏi ở đây có ai dùng ubuntuone để share file ko :))16:50
heroandtn3sao quăng link lên trên facebook bọn fb toàn đòi gõ captcha16:51
_Tux_heroandtn3: có cơ mà không share qua FB :)16:56
Severus:D16:57
heroandtn3thích dùng ubuntuone share file vì link của nó bấm vào 1 cái là download luôn17:01
heroandtn3của bọn khác bấm vào link là ra 1 trang cùng với 1 đống quảng cáo, rất phiền17:01
_Tux_dropbox làm gì có quảng cáo nào17:02
_Tux_?17:02
_Tux_Google Drive cũng thế17:02
_Tux_mà giờ chèn file lên tới 10G trực tiếp ở khung soạn thảo mail bằng drive17:03
_Tux_mà không cần rời đi luôn :D17:03
heroandtn3nhưng mà nó vẫn hiện ra 1 trang trung gian nên em ko thích :D17:03
_Tux_okie17:04
heroandtn3dùng ubuntuone cảm giác gọn nhẹ, nhanh chóng17:04
_Tux_ghét UbuntuOne vì nó up chậm17:04
heroandtn3ơ vậy ạ17:05
heroandtn3em ko để í lắm17:05
heroandtn3thôi đi ngủ vậy, pp mọi người17:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!