/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/05/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

johanvdiemand hier die goed is in php?14:55
RawChidIk kan wel wat PHP15:11
RawChid'goed' is altijd zo'n gewetensvraag15:11
johanvdik heb een scriptje bij elkaar geraapt, en wil graag weten of er geen grote veiligheidsgaten in zitten15:12
johanvdkan ik jou een linkje sturen?15:12
johanvdhet is iets van 30 regels code ongeveer15:20
RawChidDat kan jij15:45
RawChidMail maar, ik kan er nu niet gelijk naar kijken15:45
RawChidOf pastebinit15:46
johanvdbedankt RawChid, je hebt mail :)15:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!