/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/05/#ubuntu-tr.txt

ognygnydn07:42
Kartagiszbam!07:43
ognyD:07:44
ognyhttp://www.indirdik.com/Kalcalari-Dik-Gosteren-Kulot-Brazilian-Secret?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=daily_deal_7020&utm_content=weekly_deal_image_825307:44
ogny:D07:44
Kartagisaferin onlara, indirmişler07:45
ognylazim ya07:45
ogny:D07:45
fnoyanisiselam kanal10:47
ElixirVitaeas11:10
fnoyanisiburada herkez ubuntu kullanıyo dimi :)11:11
fnoyanisipardus kanalında az kisi pardus kullanıyo da11:11
* aykut ** SysInfo ** Client: HexChat 2.9.4 (x64) ** OS: Microsoft Windows 7 Ultimate ** CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (2.00 GHz) ** RAM: 4095 MB Total (940 MB Free) ** VGA: NVIDIA GeForce 8800 GT ** Uptime: 177.94 Hours **11:20
fnoyanisiyok aykut win7 mis11:22
Blaguvest:)11:23
fnoyanisicygwin kullanan oldu mu?11:50
rgnglen azindan evdeki sunucu ubuntu :)11:50
fnoyanisi:)11:50
Kartagis...and the little girl asks "what is cygwin ever good for?"11:54
fnoyanisibende winde mingw kullanıyorum, msys ile11:56
fnoyanisibir de cygwin mi baksam dedim de11:56
fnoyanisiçok gereksiz kasıntı geldi bana11:56
fnoyanisisorayım dedim11:56
fnoyanisisanırım derlenen app ile birçok dll port etmek gerekiyor11:57
rgnglevet aynen oyle11:58
fnoyanisiiyi gunler herkeze13:51
sebo28_sa16:30
subay^^Partition sector doesn't have the endmark 0xAA5517:58
subay^^bu nedir?17:58
subay^^bu mesaj ý testdisk flash disk için veriyor18:02
subay^^crosair voyager 3.018:02
subay^^corsair*18:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!