/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/09/#ubuntu-tr.txt

rgnglrica00:08
aykut__https://lh5.googleusercontent.com/-yxysUH3RxA0/UME7KooAy2I/AAAAAAAAe5g/YuWuHbm5RhM/s450/tumblr_liz0edjyMu1qhgyrqo1_500.jpeg06:04
=== aykut__ is now known as aykut
gencslm15:05
ElixirVitaeslm15:07
sebosa17:05
gencas17:12
ekolojiksebo: ubuntucu olmuşsun hayırlı olsun18:28
seboSysinfo for 'bose': Linux 3.6.9-1-ARCH running KDE Development Platform 4.9.4, CPU: Genuine Intel(R) CPU            2140  @ 1.60GHz at 1200 MHz (3227 bogomips), HD: 51/95GB, RAM: 2811/3033MB, 129 proc's, 1.49h up18:42
seboekolojik:  yeterlimi bu cevap18:42
ekolojikpardustan iyice umudu kestin herhalde19:00
ekolojikama arch"a nasıl bulaştın anlamadım19:00
seboo ankacılardanhiç bişey olmaz19:10
sebo enfazla bir sürüm19:10
ekolojikadamların kulağına gitmesin üzülürler sonra19:13
seboüzülsünler beni üzdüler  onlarda üzülsün19:15
sebobi dep pardusa bile dayanamadılar19:15
gencihtiyar debian dünyasına terfi ettin sanıyordum19:16
sebobaşka lünüx sürümlerine tamüleri yok onları19:16
gencarc nw olaki19:16
gencneolaki19:16
seboarch anasistem oldu şimdilik dep pardus tamsürüm cıkarsın ona  geçecem büyük bir ihtimal19:17
gencpardus debian çatallaması olmaz19:18
gencanca şuan yaptıklarını yaparlar19:18
seboşuankide pardusu aratmıyor aslında19:19
gencşuanki debian19:19
sebobiliyorum19:19
sebobenimkide arch pardus:P19:19
gencbir dagıtım oluşturmazlar19:19
gencarch nasıl şişiyormu19:20
seboşimdilik iyi19:21
sebohızlı ve kulanışlı19:21
sebo ve güncel19:21
gencdebian veya ubuntu niye tercih etmiyorsun19:22
sebodebian eskici19:22
sebo ubuntuda gnome var19:22
ekolojikunity var süper19:23
seboısınamadım ona19:23
genccinnamon var19:23
gencubuntu19:23
gencgnome shell var19:23
seboısınamadım19:23
ekolojikgerçi bende ram az olduğu için çok gecikme oluyor ama unity güzel bence19:23
seboillaki kade19:23
sebokde19:23
genccinnamon tavsiye ederim19:24
gencdene19:24
sebomintde denedim onu19:24
gencher denedigin mint cinnamonla gelmez19:25
gencubuntuda cinnamon dene19:25
sebocinnamon denedim işte19:25
ekolojikgenc ubuntu 12.04 e cinnamon kurulabiliyor mu19:26
genckurulur19:27
sebo2007 beri ilk defa pardusu sildim ankacıların yüzünden19:27
ekolojikama cinnamona birden fazla masaüstü olmuyor19:29
genchttp://postimage.org/image/d5ihu2ifd/19:29
genc12.10 cinnamon19:29
gencevet19:30
ekolojikkaç tane masaüstü var burda anlamadım19:32
ElixirVitaeSebo, o sistemde kde kasmıyor mu?19:32
gencmasa üstü dedigin çalışma alanı19:32
ElixirVitaeYoksa efektleri kaldırarak mı kullanıyorsun?19:32
genckaç tane istersen olur19:32
gencbaşta 219:33
sebokasmıyor19:34
ElixirVitaeHmm.19:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!