/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/20/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

Timotrijntje: ping16:33
trijntjepong Timo17:34
Timohehe, sorry, beetje laat :P17:40
Timohoe heette die website ook weer waarop je vertaligen van verschillende projecten kunt vergelijken trijntje?17:41
trijntjeTimo: opentran17:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!