/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/20/#ubuntu-pl.txt

sysekoho, otwarta beta steama10:48
bastetmilocześć sysek10:57
sysekczesc bastetmilo :)10:58
Voldenetach, te steamy na linucha10:59
=== hsildaerD is now known as Dreadlish
Mongolskihej14:16
m477ejo14:23
=== Quintasan_ is now known as Quintasan
podeshvajakaś gra latwa do instalacji ?20:01
CookieMkażda z reposów20:09
gjm21:02 -!- podeshva [4e58d9c9@gateway/web/freenode/ip.78.88.217.201] has left #ubuntu-pl []20:09
gjmHeloł.20:09
CookieMrefleks szachisty + skrypt usuwający meta-informacje20:10
gjmTak.20:10
CookieMhi20:10
qermito/21:47
qermitwróciłem21:48
nergalco tak cicho przed koncem swiata tu?22:50
Belzebubnergal: Ur fake nergal :C22:51
nergalhe??22:51
Belzebubnergal: prawdziwy nergal mieszka w 3city22:52
nergalno i?22:53
Belzebubnergal: jesteś podróbą xD22:54
bastetmiloto co? Czekamy na koniec świata?22:54
nergalbastetmilo: nie czekamy, sam przyjdzie22:55
bastetmiloto ja zjem ostatniego makaronika z okazji końca świata22:55
nergalhttp://tiny.pl/hkzmd22:56
nergalno nic, trzeba wydac tą reszte kasy na jakieś dobre uczynki22:57
qermitkto kupował sobie cubieboarda i jest z warszawy?23:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!