/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/20/#ubuntu-se.txt

andolmorgens05:39
orzengod morgon06:03
larsemilmorrn07:17
HeManMorrn!08:23
Coffetjo08:23
Coffewebhallen har nu  wifi usb för 119 som fungerar bra med raspberry08:24
HeManBarre: har du gjort din 241543903 än?08:24
drmegahertzCoffe: link me!08:30
Coffedrmegahertz:  http://www.webhallen.com/se-sv/hardvara/159448-tp-link_150mbps_wireless_n_nano_usb_adapter08:31
drmegahertzCoffe: tack :)08:31
Coffehar även 32gb class 6 sd kort för 179kr08:31
Nafalloeeew. tp-link...09:07
Coffefungerar ioch är billigt .. inte uwwww09:10
spixxgodmorgon!12:06
MarkkGoedendag.12:08
spixxDött här också... är alla i Jul-mode eller :S?12:11
MarkkNo idea12:17
MarkkJag jobbar12:17
andol_spixx: Vad tror du om oss, att vi skulle stjäla från vår arbetsgivare genom att slösa arbetstid på IRC? :-)12:29
=== andol_ is now known as andol
Markkja12:30
=== andol is now known as Guest48524
=== Guest48524 is now known as andol
* andol blänger lite på nickserv12:32
spixx>_>12:36
coobraandol:  hur ser den ut ?12:36
spixxhehe, andol blev ägd :P12:36
Guest84340Vad är det för permission för att enbart rätt användare ska kunna se och läsa en mapp?12:37
Guest843400755 gör så att alla kan se man bara rätt användare kan skriva12:37
spixx600?12:37
spixx70012:37
spixx*12:37
Guest84340hmm12:38
spixxen mapp med 700 eller en fil med 600 är bara åtkomlig från den specifika användaren (barring alla extra bitar förstås)... dvs du kan ju ha "sticky-bits" <- (korrekt???)12:39
spixxhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sticky_bit12:39
Guest84340testar nu hur so12:39
spixxalltså för att få rwx (read write eXecute) nyttjar du 7 dvs om gruppen ska få rwx chmod 070 :)12:41
=== niklaswe_ is now known as niklaswe__
=== niklaswe is now known as niklaswe_
=== niklaswe__ is now known as niklaswe
Guest84340äh, har satt in två discar som jag tänkt använda som backup för lite saker som finns o skräpar kring kontoret12:46
Guest84340så för att de andra ska kunna skapa användare så kör vi webmin + samba (med user settings på att skapa mappen med 0700)12:47
Guest84340gick riktigt smidigt att sätta upp faktiskt12:47
=== niklaswe_ is now known as niklaswe
spixxjao brukar funka utmärkt12:48
spixxdu kan även sätta @grupp som admin på sharen :D (eller någon liknande flagga) :)12:48
Guest84340lite störande att man skapar ett ssh konto också12:50
Guest84340men gör inget12:50
spixx:S behövs inte :S12:51
Guest84340vad  har du för settings i webmin för att slippa det?12:52
spixxhaha, webmin... Nej där har jag ingen input. Men du kan tex köra ldap direkt emot eran AD server för att få ut kontona? och sedan bara köra smbpasswd för de users du vill ska ha access12:53
spixxhttp://ubuntuforums.org/showthread.php?t=182849812:53
spixxalt som de säger AllowUsers X Y i sshd.conf12:53
Guest84340jo absolut! det där hade jag också klarat men den lösningen fick vi välja bort12:55
spixxhur menar du? Alltså du kan ha massor av users med sbin/nologin (tror jag) för just ad...12:55
spixx*smb users*12:56
Guest84340De andra på kontoret ska ju kunna skapa konton också, utan att behöva ssha in13:03
Guest84340Just nu kör jag Samba med Home Dir's..13:04
Guest84340Så man skapar ett konto @webmin så finns en mapp där13:04
spixxAh.13:04
spixxFör samba är din kod för en dir creation 070013:04
spixxdock :)13:04
Guest84340Ah, det jag kör med13:04
Guest84340Men ditt tips om sbin/nologin var intressant13:05
Guest84340borde kunna ändra adduser filen om inte annat kanske13:05
Guest84340så alla nya skapade konton blir ås13:05
spixxJa vet dock inte hur det påverkar access via smb...13:06
spixxdu bör testa först för jag har ett minne av att det blockerar deras access även över samba13:06
spixxOch då bör du kolla upp Allowusers i sshd configen13:06
Guest84340hmm13:07
Guest84340 SHELL=/bin/sh13:08
spixxGör inget dumt nu bara :P13:08
spixxför webmin kanske har det som "allmänt" shell och om du byter där kanske den gör det för alla users... testa köra en getent passwd i terminalen13:09
Guest84340tippar på att webmin använder sig av "adduser"13:09
Guest84340@/etc/default/useradd13:09
Guest84340vågar jag starta om burken nu?13:11
spixx:P13:16
spixxtesta med getent passwd13:16
spixxse vad output ä13:16
Guest84340det löste sig.. tog bort ändringen13:16
Guest84340gick att ställa in i webmins config filer13:16
Guest84340man måste komma ihåg dock att välja "sbin/false" som shell13:17
spixxah, kan varit jag som sa fel :P13:21
spixxfast false ger ju bara olika anledningar till icke inloggning... :P13:22
Guest84340äh, går inte att logga in via ssh13:22
Guest84340om det inte fyller sin funktion ska jag kika på alternativ13:22
Guest84340Nu fungerar Samba sharen iaf! =D13:26
Guest84340Och det går att skapa users från Webmin13:26
spixx;)13:29
Guest84340har för mig att man kunde hosta sin egen dropbox tidigare via dem, verkar inte gå längre13:39
einandidag är årets näst sista torsdag13:46
larsemilnågon som pillat med modoboa?14:14
=== johanbr_ is now known as johanbr
nikihrNågon openboxare här?19:20
=== epzil0n_ is now known as epzil0n
johanbrhmm... många som hamrar på min vps: # grep -c "authentication failure" /var/log/auth.log22:01
johanbr36022:02
realubotJag loggar in nu.22:25
realubotPå ubuntu-se.org-forumet.22:25
realubotFör att svara på supportfrågor.22:25
realubotVad ger ni mig för det?22:25
DarkLobsterNär jag - eller andra med konto på servern och samma setup - ansluter med Eclipse och SSH och laddar upp filer så får filerna rätt ägare, men helt tokig grupp(backup). Ingen användare är medlem av den gruppen!22:26
DarkLobsterVet nån vad som kan orsaka det där??22:27
DarkLobster(Eclipse är en utvecklingsmiljö, alltså)22:28
johanbrDarkLobster: blir det rätt om du kopierar över filer med scp?22:32
DarkLobsterprövar22:32
DarkLobsterDet blev rätt grupp då.22:38
johanbrDarkLobster: då är det alltså nåt konstigt med eclipse22:53
johanbrvet inte exakt vad den gör för att överföra filer22:53
DarkLobsterjohanbr: Yesh =|. Håller på och gräver i det. Kunde ju förstås inte vara så enkelt att jag hade hittat det på en gång i eclipse-inställningarna..22:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!