/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/20/#ubuntu-vn.txt

vubuntor782Chào mọi người01:26
vubuntor782mọi người cho mình hỏi cách boot vào safe mode của Windows trong grub đc ko01:26
vubuntor782tại mình cài song song 2 hệ điều hành Windows 8 vs Ubuntu01:27
vubuntor782mà giờ muốn vào Safe mode của WIndows ko đc01:27
CoconutCrablúc windows đang boot dở bấm reset 1 phát01:32
CoconutCrabđảm bảo lần sau nó hỏi safe mode ngay01:32
vubuntor782Máy mình bị nhấp nháy nên mình toàn phải ấn giữ nút nguồn cho nó tự tắt01:37
vubuntor782mà ko thấy nó hỏi gì hết01:37
vubuntor782vẫn cứ vô như thường01:37
CoconutCrabokay01:40
CoconutCrabthế chịu01:40
CoconutCrab:301:40
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== _Tux_ is now known as Tux|Beamer
vubuntor025Chao moi nguoi.08:41
vubuntor025Em dang lam 1 do an ve video conference cho 1 cong ty nho.08:41
vubuntor025Em dung WANem de tao gia lap 1 mang WAN08:41
vubuntor025de do cac thong so QoS cua soft08:42
vubuntor025em muon hoi la bang thong cua 1 cong ty khoang bao nhieu08:42
Tux|Beamer(nghĩ xem nó liên quan gì đến Ubuntu)08:42
vubuntor025@@08:43
vubuntor025mang cong ty08:43
vubuntor025dung Linux08:43
vubuntor025nen em nghi cac anh day chac biet ve cai nay08:43
vubuntor574alo08:57
vubuntor574chào mọi người,08:58
vubuntor574mọi người cho mình hỏi08:58
vubuntor574có bạn nào biết08:58
vubuntor574ở HN có công ty nào08:58
vubuntor574triển khai dịch vụ chống spam mail cho giải pháp mail mã nguồn mở không08:59
vubuntor574sắp tới công ty mình định triển khai hệ thống mail online cho công ty08:59
vubuntor574cài đặt toàn bộ trên centos08:59
vubuntor574mình cần tìm giải pháp chặn spam09:00
vubuntor025e09:00
vubuntor02557409:00
vubuntor025di lam cty09:00
vubuntor025cho hoi 1 ti09:00
vubuntor574có bạn nào biết có đơn vị nào triển khai đc ko09:00
vubuntor025bang thong mang internet cty ban bao nhieu vay09:00
vubuntor574hiện tại bên mình chưa triển khai09:01
vubuntor025y minh hoi la09:01
vubuntor574nên cũng sẽ cần tư vấn thêm cả về đường truyền nữa09:01
vubuntor025cong ty dang ky dich vu internet09:01
vubuntor025hien tai ay09:01
vubuntor025bang thong bao nhieu09:01
vubuntor574internet hiện tại thì dùng capquang  gói 35M của fpt09:02
vubuntor025bang thong 35m09:02
vubuntor574thấy bên cmc nó mới ra gói mới09:02
vubuntor57460 M trong nước09:02
vubuntor574đang định đề suất tăng lên09:02
vubuntor025trong nuoc la 60M09:03
vubuntor025toc do download/upload the nao ban09:03
vubuntor57460/60 trong nước09:06
vubuntor5741M/1M quốc tế09:06
vubuntor574gói fiber king09:06
vubuntor025tks ban 574 nhe09:11
Tux|Beamervubuntor574: zimbra09:19
Tux|Beamernó tích hợp sẵn hệ thống chống spam rồi09:19
* Tux|Beamer thấy nhiều người xài zimbra09:19
vubuntor574Tux|Beamer: có thể cho mình biết ở HN có công ty nào triển khai được giải pháp này không09:24
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== Tux|Beamer is now known as TuxChamChi
heroandtn3mọi người cho em hỏi, làm thế nào để chuyển đầu ra của 1 lệnh sang 2 lệnh nhỉ14:18
heroandtn3ví dụ gõ: cat abc | grep xyz14:19
heroandtn3 thì đầu ra của cat chỉ tới được grep14:19
heroandtn3giả sử sau grep có 1 lệnh khác, thì làm sao lấy được nhỉ14:20
n0bawk| | | |14:21
heroandtn3là như thế nào ạ?14:21
heroandtn3sợ mất kiến thức hay sao mà ko chia sẻ thế bác n0bawk :v14:25
=== TuxChamChi is now known as Tux|UML
=== kid__ is now known as mit|swl2Tux|UML
=== CoconutCrab is now known as adhdcrab
favadiheroandtn3: lưu vào biến15:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!