/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/21/#ubuntu-dk.txt

=== pinnerup1Mors is now known as pinnerup
=== pinnerup is now known as pinnerup|Mors
Ubuntubruger8dav22:29
Ubuntubruger3? findes det på sansk22:31
Ubuntubruger3dansk?22:31
cgtdkUbuntubruger3: Så vidt jeg husker er det endnu ikke oversat til dansk22:33
cgtdknå, det var hurtigt22:33
phibxrSansk = Svensk + Dansk. \o/22:35
mads-cgtdk, hvad findes ikke på dansk+22:36
cgtdkUbuntu22:36
cgtdkmen det er sikkert forkert22:36
cgtdkder er sikkert en halv-oversat udgave et eller andet sted22:36
phibxrhttps://translations.launchpad.net/ubuntu/quantal/+lang/da22:38
cgtdkdet er da ikke så dårligt :)22:38
phibxr:)22:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!