/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/21/#ubuntu-tr.txt

ognyselam07:55
ognyAranel: merhaba aga07:55
ognyKartagis: slms07:55
x12x63selamlar09:49
ognya.zlmz09:54
dechrossdsd12:06
dechrospardon12:06
dechrosiyi gunler12:06
dechroskimse var mi12:06
dechrosbeyler format atiyorum fakat 4 saat oldu hala bitmedi12:07
dechroskullandigim kod yanlis mi acaba12:07
dechrossudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda12:07
dechrosbirde baska bir komut var sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M12:08
dechrosfark var mi acaba12:08
dechrossonundaki bs1 komutu fark yaratir mi12:08
ognymerhaba dechros aga12:08
ogny4 saatte diskin formati bitmeyebilir12:09
ognyyanlis bir sey oldugunu gostermez12:09
ognysana bir kucuk oneri12:09
ognyubuntu live cd ile acip12:09
ognygnome-disks12:09
ognyuygulamasiyla atarsan12:09
ognysurec gozunun onunde akar12:09
ognykomutun sonunda bir sorun yok12:09
ognyterminalde man dd yaz bak nedir12:09
ognybs dedigi byte size12:10
dechrosogny dostum12:11
dechrostesekkur ediyorum dediklerin cok yardimci oldu12:11
ognyeyv. hoca ne demek12:11
=== x12x63 is now known as Guest6205
sebo28sa20:34
gencslm21:46
gencwin 7 iş agı secili ubuntuyu görmüyor ubuntu win 7 görüyor sıkıntı nedir21:47
sebo28win7 sıkıntı:P21:50
gencah ihtiyar ah21:52
sebo28he ya ihtiyarladık21:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!