/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/21/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutCrab is now known as ApocalypseCrab
=== chungbd|away is now known as chungbd
heroandtn3favadi: thank anh02:48
=== Tux|UML is now known as Tux|Tired
vubuntor881cho mình hỏi 1 tí04:29
vubuntor881Có cách nào active driver Wifi cho Ubuntu 12.10 mà ko cần mạng dây ko, hiện h` mỉnh chỉ có wifi04:30
vubuntor881ko có ai ah :|04:37
Tux|Tiredvubuntor881: không active được wifi thì sao connect được04:37
vubuntor881ý mình là có pack install offline ko04:37
Tux|Tiredvubuntor881: dùng Windows tải mấy gói cần thiết về rồi dùng dpkg cài cũng đưọc04:37
vubuntor881cho mình link tải đc ko04:38
Tux|Tiredvubuntor881: tùy hệ thống04:38
Tux|Tiredvubuntor881: nghiên cứu keryx hoặc wapt-gẻ04:38
Tux|Tiredvubuntor881: nghiên cứu keryx hoặc wapt-get04:38
vubuntor881thank04:39
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor174Chào mọi người.07:37
vubuntor174Em đang nghiên cứu về open source video conference trên linux07:37
vubuntor174BigBlueButton07:37
vubuntor174Em muốn hỏi là mình muốn biết thông số QoS: delay, jitter, loss07:38
vubuntor174giữa các client là bao nhiêu07:39
vubuntor174thì hướng làm là gì07:39
heroandtn3$ cat student.txt07:53
heroandtn3 Tran Hung Dao 19 10/05/92 CNTT091 Nam07:53
heroandtn3 Thien Nhan 22 21/03/89 CNTT061 Nam07:53
heroandtn3 Quoc Toan 21 02/02/90 CNTT081 Nam07:53
heroandtn3 Ho Xuan Huong 20 12/11/91 CNTT091 Nu07:53
heroandtn3 07:53
heroandtn3 sort student.txt order by name, birth, class07:53
heroandtn3 07:53
heroandtn3 note: just use some command like grep, cut, sed, tr, ...07:53
heroandtn3anh Tux|Tired07:53
=== Tux|Tired is now known as TuxChamChi
TuxChamChiheroandtn3: tức là giờ processing cái file text đó để nó được sắp xếp chứ gì08:03
TuxChamChicơ mà tên 2 chữ cái rồi 3 chữ cái kia08:03
TuxChamChiregex mốc mômồm08:04
TuxChamChi:))08:04
heroandtn3làm ngược lại chứ anh08:05
heroandtn3tính từ bên phải sang08:05
heroandtn3à08:05
heroandtn3ko biết có cắt được từ bên phải sang ko nhỉ08:05
TuxChamChiheroandtn3: dùng regex đi08:10
TuxChamChirồi cắp lấy từng group08:10
TuxChamChixong sort08:10
TuxChamChichắc đơn giản hơn08:10
* TuxChamChi mạng trường chậm vkl08:10
heroandtn3http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/nhip-dieu-tre/2012/12/miss-hubt-khoe-dang-sau-su-co-nam-sinh-bi-truy-sat/08:11
heroandtn3Miss HUBT khoe dáng sau sự cố nam sinh bị truy sát - VnExpress08:11
heroandtn3báo chí VN ngày càng đồi bại08:11
TuxChamChiheroandtn3: vụ kia sao rồi08:24
TuxChamChicó được dùng awk hem08:24
heroandtn3em đang ngâm cứu08:24
heroandtn3awk thì được08:24
heroandtn3chỉ là ko được dùng các cấu trúc lập trình thôi, như loop, if else08:24
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== CoconutCrab is now known as lazyCrab
=== lazyCrab is now known as zzzcrab
=== TuxChamChi is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
CoconutCrabhttp://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121221_russian_submarine_hanoi.shtml16:07
iSupyBot`Title: Nga thử tàu ngầm sẽ mang tên Hà Nội - BBC Vietnamese - Việt Nam (at www.bbc.co.uk)16:07
CoconutCrabopsie16:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!