/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/26/#ubuntu-no.txt

* Mathias raper01:45
IvarBwinb: hva skal denne kontaktpersonen gjøre?08:06
Mathiasmest sannsynlig kontaktes08:07
IvarBduh08:07
IvarBom hva?08:07
Mathiasmest sannsynlig noe08:07
IvarBhar du fått i deg for mye trollebrus i jula?08:11
IvarBirssi :P08:11
* RoyK lurer litt på når sist Ubuntu Norge ble kontakta av media eller noe...11:22
MathiasRoyK: aldri? :P11:29
RoyKnoe sånt ;)11:38
RoyKtror jo-erlend antyda noe sånt som 40 timers jobb i måneden, men hva han mente man skulle bruke den tida til, er for meg et åpent spørsmål ;)11:42
Atluxitydet kommer jo veldig ann på hva ambisjonene er13:04
Atluxitydersom man ønsker å bygge et aktivt community så krever det litt jobb13:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!