/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/30/#ubuntu-nl.txt

Guest5951heey00:53
Guest5951hallo00:53
Guest5951ik zie niemand die hier praat00:54
Guest5951haallloooo00:54
FOADHeel merkwaardig ja.00:58
wim_hallo ik heb een probleem met mijn geheugen, geinstalleerd 4 GB ubuntu systeem monitor toont slechts 495 MiB hierdoor is mijn systeem extreem traag13:37
wim_wat kan ik hieraan doen?13:37
CoolePascaldoe es in console     cat /proc/meminfo en laat het resultaat eens hier zien13:38
wim_ok moment13:38
wim_Shmem:              7884 kB Slab:              23848 kB SReclaimable:       9372 kB SUnreclaim:        14476 kB KernelStack:        3400 kB PageTables:        11636 kB NFS_Unstable:          0 kB Bounce:                0 kB WritebackTmp:          0 kB CommitLimit:      775964 kB Committed_AS:    3088856 kB VmallocTotal:     512056 kB VmallocUsed:       55656 kB VmallocChunk:     449412 kB HardwareCorrupted:     0 kB AnonHugePages:  13:39
CoolePascalde rest ?13:41
wim_er is niet meer denk ik13:42
wim_zal het nog eens doen13:42
CoolePascalzijn totaal 45 regels13:42
wim_Shmem:              7884 kB Slab:              23848 kB SReclaimable:       9372 kB SUnreclaim:        14476 kB KernelStack:        3400 kB PageTables:        11636 kB NFS_Unstable:          0 kB Bounce:                0 kB WritebackTmp:          0 kB CommitLimit:      775964 kB Committed_AS:    3088856 kB VmallocTotal:     512056 kB VmallocUsed:       55656 kB VmallocChunk:     449412 kB HardwareCorrupted:     0 kB AnonHugePages:  13:43
wim_nee dit is alles13:43
wim_totaal 23 regels13:43
ertai_NLwim_: welke versie draai je?13:43
wim_12.04LTS13:44
ertai_NL32/64 bit?13:44
wim_3213:44
CoolePascalvreemd13:45
wim_ik heb ook ijzerwaren gedraaid toen ik het heb geinstalleerd en hier geeft hij 4 GB aan13:46
ertai_NLwim_: doe eens cat /proc/meminfo | less13:46
wim_ok moment13:47
ertai_NLdan krijg je als het goed is wel het bovenste deel van meminfo13:47
ertai_NLmet enter ga je verder13:47
wim_MemTotal:         507456 kB MemFree:            6684 kB Buffers:             508 kB Cached:            58596 kB SwapCached:        25336 kB Active:           210436 kB Inactive:         223684 kB Active(anon):     184776 kB Inactive(anon):   198632 kB Active(file):      25660 kB Inactive(file):    25052 kB Unevictable:           0 kB Mlocked:               0 kB HighTotal:             0 kB HighFree:              0 kB LowTotal:       13:48
CoolePascalkijk wim13:49
CoolePascaldaar zie je gelijk 2 dingen13:49
CoolePascal1) weet wat je doet ;)13:49
CoolePascal2) je hebt mem zat13:49
ertai_NLnee.. 500 meg maar in gebruik13:49
CoolePascalen het grootste deel dat je niet nodig hebt word automatisch cache13:49
CoolePascalpas als je mee nodig hebt krijg je meer geheugen13:49
CoolePascalhet linux memory beheer is vrij complex13:49
CoolePascalje waarneming is dus correct, je conclussie niet13:50
ertai_NLwim_: doe eens free -m13:50
wim_ok13:50
ertai_NL(je vrije geheugen bekijken)13:50
CoolePascalheb je zelf kernel gebakken ?13:50
CoolePascalje gebruikt ubu13:50
CoolePascal?13:50
CoolePascalah ja dat zei je al13:50
wim_free -mem geeft 57% kan dat?13:52
ertai_NLnee.. geeft geheugen in megabytes.. dus 57 meg13:53
wim_zal het nog eens doen13:53
CoolePascalklopt ja13:54
wim_ free -mem free: invalid option -- 'e' usage: free [-b|-k|-m|-g] [-l] [-o] [-t] [-s delay] [-c count] [-V]   -b,-k,-m,-g show output in bytes, KB, MB, or GB   -l show detailed low and high memory statistics   -o use old format (no -/+buffers/cache line)   -t display total for RAM + swap   -s update every [delay] seconds   -c update [count] times   -V display version information and exit wim@wim-MS-7012:~$13:54
CoolePascalheb je ok swap wim ?13:56
wim_swappiness heb ik op 10 gezet13:56
wim_ik zie nu -mem is fout moet -m zijn krijg nu dit wim@wim-MS-7012:~$ free -m              total       used       free     shared    buffers     cached Mem:           495        489          5          0          0         67 -/+ buffers/cache:        421         73 Swap:          509        185        32414:02
ertai_NLtoch geeft je systeem maar 500 meg aan. Bij het booten geeft de BIOS dan 4Gig aan?14:05
wim_Pascal zo te zien heb ik dus maar 495MB beschikbaar in plaats van de 4 GB die geinstalleerd is14:05
ertai_NLhet enige wat ik kan bedenken is a-> Een foute kernel gebakkn b-> Je geheugen is stuk14:06
ertai_NLeen van die 2..14:06
wim_ertai dat weet ik niet bij booten gaat dit zo snel dat ik dat niet kan lezen14:06
NReijmersdalDe ubuntu cd heeft standaard memtest toch?14:07
wim_maar met ijzerwaren geeft hij wel 4G aan14:07
NReijmersdalijzerwaren?14:07
wim_hardware14:07
NReijmersdalSnap ik de zin nog niet14:08
NReijmersdal:)14:08
ertai_NLop de hardware staat dat het 4GB is14:08
NReijmersdalTja, misschien heeft iemand het wel verwisselt?14:09
ertai_NLwim_: bij het booten kan je het bios-menu in. Daar staat vaak ergens een menu-optie waarbij je de bios-stats kan weergeven..14:09
NReijmersdalWat er opstaat lijkt me een slechte indicatie14:09
ertai_NLin dat menu staat wat de BIOS denkt wat er aan hardware inzit14:09
wim_ik weet niet meer waarmee ik ijzerwaren heb gemaakt, het is van Ububto dit geeft hij aan voor bank 1 id:bank:1                description: DIMM SDRAM Synchronous              product: None              vendor: None              physical id: 1              serial: None              slot: A1              size: 4GiB              width: 256 bits14:10
=== Priyantha|AFK is now known as Priyantha
Priyanthatralalala ;)14:11
Priyanthaook maar weer Ubuntu geinstalleerd14:11
wim_ertai. pascal bedankt zover ik het bios eens bekijken14:21
ichatvraagje:   bij het installeren van ubuntu  12.10  vraagt de installer of je gebruik wilt maken van LVM ...   ok leuk,  maar als je die optie kiest met alle defaults...   geeft het systeem bij iedere boot aan dat het    /lvm-data/lv-swap1     niet  kan mounten14:23
ichatdie waarschuwing krijg ik een paar keer voordat het systeem  uiteindelijk toch op start...14:23
trijntjeichat: ja, das een bekende bug geloof ik16:35
trijntjekan je de inhoud van /etc/fstab en /etc/crypttab op paste.ubuntu.com zetten?16:35
=== Jeeves__ is now known as Jeeves_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!