/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/31/#ubuntu-nl.txt

=== spekje_ is now known as spekje
linseGoeie morgen06:52
linseiemand hier?06:57
linseik krijg de waarschuwing dat ik 12.04 ,27 dagen geleden,voor de laatste keer, heb geupgrade.08:25
linseTot mijn verbazing wil ubuntu niet meer upgraden.08:25
linseZover ik na kan gaan ,staan de resources op default08:26
linseiemand een idee?08:27
trijntjewatvoor foutmelding zie je?08:31
linseupdate fout08:31
linseIk kan niet updaten via de manager08:31
trijntjeen via de terminal?08:32
linseook niet via apt-get08:32
trijntjesudo apt-get upgrade08:32
linseupgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.08:33
linseMaar wel een rode driehoek ,in de rechterboven hoek08:33
trijntjehm raar, misschien is dat nog van een andere upgrade?08:34
linseWeet ik niet08:35
linsemaar dan zal de tijd leren08:35
leon_kan in ubuntu 11,04 geen usb en windows partitie aankoppelen15:29
leon_schijnt een Invoer/uitvoer fout te wezen15:29
leon_wie kan mij helpen15:29
leon_hallo, iemand die helpen kan ?15:31
leon_Ik laat het venster wel even openstaan15:32
burnleon_: typ even dmesg in terminal15:47
burndaar kan je de fouten bekijken15:47
leon_heb het in terminal getypt17:36
leon_er komt een waslijst aan17:36
leon_[   18.359615] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [   18.359617] cfg80211: Updating information on frequency 2432 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule: [   18.359619] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [   18.359621] cfg80211: Updating information on frequency 2437 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule: [   18.359624] cfg80211: 24020017:37
leon_djkt17:37
leon_dit zegt mij niets17:38
leon_zijn dat allemaal fouten?17:38
leon_probeer je morgen wel te bereiken, er komt nu visite, sry17:39
Guest28835hallo22:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!