/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/12/31/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutCrab is now known as CoconutCrap
=== _Tux_ is now known as Tux|zZz
=== CoconutCrap is now known as LKCrab
=== LKCrab is now known as icyCrab
vubuntor236cai flashplayer cho ubuntu the nao day ?03:49
Severus_sudo rm -rf /03:50
vubuntor236go vao terminal ?03:51
Severus_03:52
vubuntor236sudo rm -rf03:57
vubuntor236nhu the nay dung chua ?03:57
Severus_03:59
Severus_thêm / nữa03:59
vubuntor236sudo /rm -rf04:02
vubuntor236?04:02
Severus_sudo rm -rf /04:05
vubuntor236sudo rm -rf /04:05
vubuntor236??04:05
Severus_04:11
Severus_tèo cmnr04:12
Severus_=))04:12
=== CoconutCrab is now known as icyCrab
vubuntor717sudo rm -rf /06:51
vubuntor717roi nhap pass thi` not found06:51
vubuntor717ai giup minh voi06:51
vubuntor717flash06:54
vubuntor717player06:54
vubuntor717appplication thi nhap ma~ la ?07:07
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
vubuntor684các bác cho em hỏi một số thông tin cơ bản về cài tập tar.gz được ko ạ?17:22
_Tux_vubuntor684: thôi ra đường đi chơi đi17:23
_Tux_mới năm mới17:23
_Tux_đã gờ với zet cái gì17:23
vubuntor684Giờ ra đường chơi với ma hả bác ?17:27
vubuntor684trả lời kiểu này thôi em tự mò được bác ạ. Chúc diễn đàn thành công.17:28
_Tux_vubuntor684: đầy người17:29
_Tux_vubuntor684: tự mò đi17:29
_Tux_nhanh hơn đấy17:29
_Tux_;)17:29
vubuntor684đúng17:29
vubuntor684tám phét mất thời gian17:29
* _Tux_ nghe cứ như đứng sau là một bài tập lớn nào đấy17:29
_Tux_hô hô17:29
_Tux_vubuntor684: chỗ này vốn để vậy mà17:29
_Tux_hô hô17:29
vubuntor684lớn gì cái này17:30
vubuntor684ha ha17:30
_Tux_hô hô17:31
_Tux_đuổi khách xong17:31
vubuntor260Mình chào các bạn. Mình mong được sự trợ giúp của các bạn vấn đề sau:18:37
vubuntor260Mình đang dùng ubuntu 12.4 LST mình muốn thay đổi nội  dung của tệp hosts trong thư mục ect thì làm thế nào ví dụ 127.0.0.1localhost 127.0.1.1quangdau-Inspiron-N4010 thành 127.0.0.1localhost 127.0.0.1quangdau-Inspiron-N4 ( hai địa chỉ IP giống nhau) Mình cám ơn các bạn 01018:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!