/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/01/#ubuntu-se.txt

* David-A s pythonprogram skriver att David har kommit hem nu ca kl 201:03
David-Agott nytt år alla!01:05
Guest19279David-A: ?01:08
David-Ajapp, riktiga jag, inte mitt pythonprogram, eller vad menar du?01:09
* David-A s pythonprogram skriver lyssna inte pa David det ar inte han som bestammer01:11
DrGrovGott Nytt År allihopa! =)01:55
epzil0nGott nytt :))02:20
Guest19279Warzone Hörby - http://youtu.be/3nvcJApHZ6M03:35
=== Guest19279 is now known as einand
einandgoodnight all03:44
ehlugott nytt år04:58
mickenorelnyo, är det någon som vet varför och hur man fixar att filerna på en dator som är ansluten till nätverket med sladd inte går att komma åt från dem med wifi?12:44
_Trullohar du samma ip range på alla datorer?12:48
voxicGott nytt alla!12:48
Screedogoddag13:04
maxjezymickenoreln, har datorn du delar filerna på windows?13:23
maxjezyoch, kommer du åt dem om du har wifi istället för sladd?13:23
maxjezytror inte problematiken ligger i sladdbundet utan mer inställningarna på just maskinen ifråga13:24
mickenorelnmaxjezy: jag kör windows på dem alla! oavsett vilken dator som är sladdad går filerna inte att nå.13:24
mickenorelnmaxjezy: man ser den i homegroupen men man kommer inte in på den =)13:25
maxjezyhar du tittat in i avancerade delningsalternativ?13:25
maxjezyför just den profilen som är kopplad i sladd13:26
maxjezykanske den är urbockad där "Aktivera fil - och skrivardelning"13:26
maxjezyvarför den skulle vara det just för sladdbundet vet jag ej, verkar helt ologisk ordning13:27
mickenorelnmaxjezy: ok, a det är fett konstigt. läste nånting om att man kan komma i ett annat subnät eller så, men det verkar vara i samma ip-range14:23
Philip5god fortsättning på nya året kanalen14:30
Philip5tjena HakanS14:37
Philip5HakanS, har 2013 behandlat dig väl så här långt?14:37
HakanSPhilip5: Tjena. Ja, året har väl börjat bra. Hur är det själv?14:38
Philip5det har börjat rätt stilla14:41
HakanSDet har varit rätt stilla här med.14:43
realubotHur gör man i LibreOffice för att bara visa t.ex. två decimaler men ändå ta med alla decimaler i beräkningen av slutsumman.14:53
realubot?14:53
realubotJag vill att kolumn cell C1 och C2 ska innehålla värdena 12,344556 och 12.455689 men att bara 12,45 ... och 12,34 ska synas i cellerna.14:54
Philip5gör man inte som i excel då?14:54
realubotDå ska ni svara så här:14:54
realubot"Enter a number into the sheet, for example, 1234.5678. This number will be displayed in the default number format, with two decimal places. You will see 1234.57 when you confirm the entry. Only the display in the document will be rounded off; internally, the number retains all four decimal places after the decimal point."14:54
realubotPrecis så vill jag ha det. Jag vill runda av värdet för ögat inte i beräkningarna.14:55
Philip5förstår14:55
Philip5sitter inte på linux just nu och kan inte starta calc14:56
Philip5men det är ju en formatering av cellen14:56
realubotPhilip5: Jag har fått det att fungera som jag vill. Det var inte svårt alls. Bara att ändra Number-formateringen i cellerna.15:15
realubotPhilip5: Next question.15:15
Philip5precis15:15
realubotHur gör man för att räkna ut antal dagar om man har en cell med t.ex. 120805 och en cell med 120930?15:16
realubotD.v.s. få ut antal dagar som ett datumintervall innehåller?15:16
realubotSå här kanske: https://help.libreoffice.org/Calc/DAYS15:17
realubotGoogle är inte så dumt ändå.15:17
swecarphar alla börjat vakna nu efter festen igår15:40
johanbrhelgernas nördprojekt avklarat: usb-temperatursensor kopplad till raspberry pi, med ett litet pythonscript för att läsa av värden och plotta: http://nullinfinity.org/plot-2012-12-31.png16:02
andoljohanbr: +116:12
andolSaknade dock någon form utav beskrivning vilken linje som illustrerar vad :)16:12
johanbrandol: blå är temperatur, grön är fuktighet16:13
andoljohanbr: I sådant fall, vad har du för enhet på y-axeln? :P16:15
johanbrandol: om man är petig kan vi väl säga att jag plottar temperatur / grader C och fuktighet / %16:24
johanbrpå så sätt blir allt dimensionslöst16:24
johanbrpythonscript: http://pastebin.ca/229850016:27
realubotHur tänker Calcs datumformeln DAYS när det säger att det är 364 dagar mellan 2013-01-01 och 2013-12-31?16:36
realubotlibreoffice.org är segare än den här kanalen och det vill inte säga lite det ...16:42
Barrejohanbr: vad kör du för sensor?20:17
johanbrBarre: den här: http://usb.brando.com/usb-hygro-thermometer-ii_p01154c035d015.html20:22
Barrejohanbr: fungerar bra?20:36
johanbrBarre: jodå, utom att den visar lite fel "out of the box", så man får kalibrera den (det är det de numeriska faktorerna i pythonscriptet är till för)20:41
Barrejohanbr: ok.. tackar20:42
johanbrBarre: det var så lite20:45
johanbrdet är förresten https://github.com/edorfaus/TEMPered som jag använder för att läsa av sensorn20:46
Barrejohanbr: tackar, länkar sparade =)20:48
tobbe_Av nyfikenhet, vad har ni människor för ngn mobil?      Sj sitter jag på en iPhone 5 som primär, samt en Nokia N9 som sekundär22:03
maxjezyjag sitter på nokia knapptelefon med 256 färger typ22:05
maxjezy2G telefon22:06
tobbe_maxjezy: hur står du ut med det? ;)22:07
maxjezytobbe_, inga problem här inte, har typ 30 ggr bättre batteritid än smartphones22:08
tobbe_maxjezy, ja det e iofs sant22:09
maxjezyjag anser personligen att människor som skaffar smartphones i stor utsträckning för det för status22:09
tobbe_hade nog ej klarat mig utan mail, internet, synkade kalendrar osv....22:09
maxjezyprecis just dem grejerna klarar jag mig bra utan, klart det finns fördelar men som primär telefon skulle jag aldrig välja en smartphone22:12
maxjezyom ja ska ut och resa, då tar jag med mig en surfplatta eller smartphone då det är nice med karta osv22:12
tobbe_ok, ja det e skoj att kolla hur olika personer resonerar ;)22:12
maxjezymen tex, vill man ha synk mail osv, då finns det smartphones för typ 299kr.22:13
maxjezyresterande pengar man lägger på sin telefon är ofta för bättre kameror osv22:14
tobbe_ja visst gör det det :)22:14
maxjezyvilket jag tycker endå är världelöst på mobiler22:14
tobbe_ja de flesta är ju det22:14
maxjezytror många här inne attraheras av teknologin, möjligheterna osv. och dessutom de funktioner du nämner.22:15
tobbe_sj kör jag då apples ekosystem... kör mac o iphone... hade aldrig klarat mig utan som sagt22:15
maxjezyjag personligen gillar inte apple22:16
tobbe_många som ej gör det ;)22:16
maxjezymen de är nog mer personligt mot steve jobs och gänget22:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!