/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/01/#ubuntu-tr.txt

ElixirVitaeslm00:33
gencslm15:43
enkiduxs.a19:00
ElixirVitaeo/ enkidux19:02
gencas19:04
ognya.s genc20:22
gencvas20:23
ognygenc: nerelerdesin yahu20:29
gencburalardayım20:29
ognyhayret, demek ben gorememisim20:30
genc20 ile 01 arası20:31
gencenfazla 2 gün uzak kala biliyorum20:32
ogny2gunden sonra20:33
ognybizi mi ozluyosun :)20:33
gencırc hastalık seviyesinde20:34
ognybye23:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!