/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/01/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutCrab is now known as NewCrab
vubuntor999ai giup mình chỉnh độ phân giải với06:19
=== CoconutC1ab is now known as zzzCrab
=== zzzCrab is now known as CoconutCrab
CoconutCrab:-/10:14
timgaigiahi10:14
CoconutCrab:-\10:16
vubuntor302Sau khi mình kích hoạt driver nVIDIA bản beta 310, khởi động lại máy tính, nhưng màn hình đăng nhập màu đen với dòng lệnh. mình nhập usename, password10:31
vubuntor302và máy hiện vài dòng về hệ thống, ip ... va mình không biết phải làm gì tiếp theo10:32
_Tux_!bg10:33
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide10:33
iSupyBotTitle: Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)10:33
_Tux_mục "Những rắc rối thường gặp"10:33
vubuntor302mình có thể cài driver bằng dòng lệnh trực tiếp không. và lệnh như thế nào10:42
_Tux_vubuntor302: được, còn lệnh thì bạn đọc cái link mình đưa có hướng dẫn10:43
vubuntor302mình có thể mở recovery như thế nào10:55
truonganvubuntor302, nhập username và password được thì cũng tương đương với vào recovery rồi đó11:08
vubuntor302sau khi nhập usename và pass thì vẫn hiẹn lệnh không biết phải làm gì tiếp theo11:11
truonganvubuntor302, xem cái link _Tux_ gửi11:21
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== vubuntor439 is now known as MeiMei
vubuntor809cho e hoi lam sao de cai duoc 1 ung dung nao do trong Ubuntu anh chi a?13:31
vubuntor809co the cho e link chi dan khong a?13:31
vubuntor525minh da thay doi tai khoan quan tri va da xoa tai khoan cu nhung van giu lai du lieu cua tai khoan do, lam the nao de truy cap vao du lieu do13:56
=== CoconutCrab is now known as CuaDua
vubuntor272lan dau tien len IRC. Minh thu viet 1 stt xem da vao kenh chat chua hihi17:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!