/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/02/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

=== JanC_ is now known as JanC
erkan^hmm 12.10 van ubuntu is wel beter22:51
erkan^ik heb inidicator-messages verwijderd22:51
erkan^nu niet meer last van melding22:51
erkan^(-:22:51
erkan^oh nee, hier is een mwanzo22:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!