/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/02/#ubuntu-rs.txt

brokSrećna Nova svima i sve najbolje12:56
=== dungodung|away is now known as dungodung
profiler1982srecna svima nova godina i sve najbolje15:29
=== dungodung is now known as dungodung|away
TildaTurnhttp://www.ubuntu.com/devices/phone19:45
djura-sanmože li ko od vas da edituje wiki na ubuntuu rs, treba mi usluga22:40
djura-san?22:40
Atlantic777djura-san: kaži22:45
djura-sanAtlantic777: rešio sam ono što mi je trebalo. Hvala i izvini za cimanje22:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!