/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/02/#ubuntu-vn.txt

=== n0bawk` is now known as n0bawk
=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor415Mình đã xóa 1 tài khoản người dùng nhưng vẫn giữ lại dữ liệu của tài khoản đó, giờ mình cần dùng những dữ liệu đó nhưng máy hiện thông báo không đủ quyền truy cập. mình phai làm gì để xem được nhưng file đó đây03:06
C4NoCsudo03:06
C4NoCchown, chmod03:06
vubuntor415chính xác là thế nào hả bạn. ví dụ mình có foder la album03:09
C4NoCman chown, man chmod03:09
vubuntor415máy hiện lên dãy dài hướng dẫn nhưng mình không hiểu gì cả. bạn ghi rõ mình phai làm gì được không. mình muốn truy cập vào foder Album03:19
C4NoCtìm hiểu linux đi03:20
C4NoCko hiểu gì thì hướng dẫn thế nào03:20
vubuntor415 chown [OPTION]... [OWNER][:[GROUP]] FILE... bạn giả thích dòng này giùm mình03:24
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor948Hi all, minh cần giải phóng ram trên linux command03:41
vubuntor948co pro nao giúp mình với03:42
C4NoC:-/03:42
C4NoCchả hiểu03:42
vubuntor948server chạy ngốn nhiều ram quá,mình cần command nào giải fong Ram03:43
vubuntor948trả lại khỏng trống cho nó03:43
vubuntor948xóa cached chẳng hạn03:44
_Tux_vubuntor948: xem thằng nào chiếm ram thì kill03:44
_Tux_chứ giải phóng cái gì03:44
vubuntor948xóa cached thôi03:45
vubuntor948ko kill service03:45
C4NoCcached xóa chi03:47
vubuntor948Linux: How to clear the cache from memory03:47
C4NoCram nhìu để trống chơi hở03:47
vubuntor948dang bi quá tại mà03:47
CoconutCrabđể cache nó đấy03:47
CoconutCrabxóa làm gì03:47
vubuntor948thoi mình tìm ra rồi03:48
vubuntor948thanks all03:48
C4NoC:303:49
C4NoCchắc là init 603:49
C4NoChoặc init 003:49
C4NoC:303:49
vubuntor948no03:49
vubuntor948co dang xai linux ko03:49
vubuntor948go lenh nay03:49
vubuntor948no xoa sach03:49
vubuntor948cached ram03:49
vubuntor948hay03:49
_Tux_linux là cái gì03:49
_Tux_=]]03:49
vubuntor948good command03:49
vubuntor948sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches03:49
* _Tux_ biết win ubuntu thôi03:50
_Tux_vubuntor948: lol03:50
C4NoCD:03:51
C4NoCkool03:53
C4NoC:-/03:57
C4NoCxong tèo rồi à03:57
C4NoCchả thấy nhúc nhích gì nữa thế03:58
vubuntor948ban nói ai cá nóc04:05
C4NoC:304:07
C4NoCok, còn nhúc nhích04:07
vubuntor948đã đạt được mục đích rồi bạn à04:07
_Tux_xịn nhể04:08
_Tux_:p04:08
vubuntor501chào các bạn04:44
vubuntor501cho mình hỏi tí04:44
vubuntor501ubuntu đang có gì mới vậy04:44
C4NoC:-/04:47
C4NoCcái gì cũng mứoi04:47
vubuntor501vd đi bạn04:47
vubuntor501nói vậy thì khác gì nói luôn là không biết04:48
vubuntor501hnay có sản phầm gì mới ah04:48
lmq2401bug mới04:49
lmq2401các kiểu crash mới04:49
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor491Sau khi xóa tài khoản người dùng, mình giữ lại dữ liệu nhưng dữ liệu đó đã bị mã hóa ecryptfs. mình phai làm gì để gỡ bỏ mã hóa đó06:58
C4NoC.g mount ecryptfs07:01
iPhennyC4NoC: http://linux.die.net/man/8/mount.ecryptfs07:01
iSupyBotTitle: mount.ecryptfs(8): eCryptfs mount helper - Linux man page (at linux.die.net)07:01
vubuntor491máy thông báo chỉ chủ root mới có quyền thực hiện, mình phải làm gì tiếp theo07:06
C4NoCsudo07:06
vubuntor491mount: thiet bi dac biet cryptfs khong ton tai07:08
vubuntor491thông báo " mount: thiết bị dặc biệt ecryptfs không tồn tại07:10
=== vubuntor788 is now known as MeiMei
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor832Mình mở file đã mã hóa ecryptfs bằng lệnh:  ecryptfs-mount-private , nhưng mình lại quên passpharse, mình  phai làm gì đây, giúp mình với08:07
C4NoC xóa đi08:07
vubuntor832Xóa cái gì cơ08:07
_Tux_vubuntor832: bạn có quyền khóc08:09
_Tux_tôi hứa sẽ cười vào mặt bạn =)08:09
vubuntor832mình đang khóc08:09
vubuntor832fuck up08:09
_Tux_quên passpharse thì khóc thôi chớ còn sao nữa08:09
vubuntor832thực ra mình không biết cái passpharse đó08:11
vubuntor832Cảm ơn vì đã giúp mình một cách hời hợt08:12
vubuntor832bitch!08:12
_Tux_vubuntor832: lol08:13
_Tux_f**k you :D08:13
_Tux_vubuntor832: nếu quên passphare mà dễ dàng phá được08:13
_Tux_thì encrypt có tác dụng gì08:13
_Tux_chả nhẽ khi mã hóa dữ liệu bạn không hiểu điều đó08:13
_Tux_mà còn tỏ ra nguy hiểm chửi người khác08:14
vubuntor948Cảm ơn vì đã giúp mình một cách hời hợt  -------------> Hay08:14
* _Tux_ chả có trách nhiệm giúp thằng nào cả08:14
_Tux_hô hô08:14
vubuntor832Dúng là mình không biết điều đó khi mã hóa08:14
CoconutCrabcố mà nhớ chứ ai mà bẻ được08:17
* _Tux_ cầm càng CoconutCrab 08:17
* _Tux_ bẻ đánh cắc một cái08:18
CoconutCrab:-/08:18
vubuntor832???08:18
C4NoC:308:19
C4NoCchắc chôm máy của ai08:20
C4NoC:308:20
_Tux_:p08:20
vubuntor426chao các bạn08:52
vubuntor426cho minh dia chi tai ubuntu 12.04 tieng viet08:53
vubuntor426minh xin cam on08:53
_Tux_.g ubuntu.com download 12.1008:54
iPhenny_Tux_: http://releases.ubuntu.com/quantal/08:54
iSupyBotTitle: Ubuntu 12.10 (Quantal Quetzal) (at releases.ubuntu.com)08:54
_Tux_vubuntor426: đó08:54
_Tux_lúc cài chọn Tiếng Việt là được08:54
vubuntor426ma ban nay dung thu hay la sao vay ban08:54
vubuntor426Hệ điều hành cũng tiếng việt hả bạn08:55
_Tux_vubuntor426: ubuntu nó là nguồn mở08:55
_Tux_và miễn phí08:56
_Tux_đâu có dùng thử08:56
vubuntor426uh08:56
vubuntor426Mà tiếng việt trong hệ điều hành luôn hay chỉ là những bước cài tiếng việt thôi vậy bạn08:57
_Tux_vubuntor426: tất cả luôn08:59
vubuntor426vâng08:59
vubuntor426cảm ơn bạn rất nhiều08:59
vubuntor426có bạn nào chỉ mình cách cài ubuntu 12.10 bang usb khong vay09:04
vubuntor426minh xin cam on09:04
vubuntor426ubuntu 12.10 cài trực tiếp trên windows 7 được không các bạn09:06
_Tux_!bg09:08
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide09:08
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor751cho minh hoi chut a09:13
vubuntor751hello09:13
vubuntor751co ai do ko a09:13
vubuntor751giup minh chut dc ko a09:13
C4NoChem09:14
C4NoCmắc đi ăn roài09:14
vubuntor751minh muon cai goi f77 va g++ cho ubuntu 12.04.1 ma ko dc09:14
vubuntor751minh dung lenh sudo apt-get install f7709:15
C4NoCsudo apt-get install build-essential09:15
vubuntor751may bao: Unable to locate package f7709:15
CoconutCrabwat the...09:15
CoconutCrabf77 là fortran 77 à?09:15
vubuntor751dung roi ban ah09:15
vubuntor751minh muon cai ca f90 va f95 nua09:16
vubuntor751cai thu ma chang dc09:16
CoconutCrabapt-cache search fortran09:16
CoconutCrabxem tên gói rồi cài vao09:16
CoconutCrabtor nhanh lạ lùng09:17
vubuntor751minh thu xem sao ban nhe09:19
vubuntor751khong thay dc ban a09:23
vubuntor751minh chon goi gfortran09:23
vubuntor751sudo apt-get install gfortran09:23
vubuntor751ko dc09:24
vubuntor751^^09:24
vubuntor751ban con do ko a09:25
vubuntor751hix09:28
vubuntor751ho tro minh chut dc ko ay09:28
vubuntor948apt-cache search f77 truoc09:30
vubuntor948roi copy dung  ten goi muon cai09:30
vubuntor948 apt-cache search gfortran gfortran - The GNU Fortran 95 compiler gfortran-4.5 - The GNU Fortran 95 compiler gfortran-4.5-doc - Documentation for the GNU Fortran compiler (gfortran) gfortran-doc - Documentation for the GNU Fortran compiler (gfortran) gfortran-multilib - The GNU Fortran 95 compiler (multilib files) lib32gfortran3 - Runtime library for GNU Fortran applications (32bit) lib32gfortran3-dbg - Runtime library for GN09:33
zxcduccho em hỏi làm thế nào để libre office viết hoa đầu dòng khi dùng ibus vậy?09:35
vubuntor751dc roi ban ah09:35
vubuntor751minh hoi them chut09:35
vubuntor751lam the nao de gion o cung ubuntu dc vay09:36
C4NoCvubuntor751: delete?09:37
vubuntor751ko09:39
vubuntor751y minh la gion o cung09:40
vubuntor751giong nhu kieu ma ccleaner trong window lam do a09:40
C4NoCko cần09:41
vubuntor751goi y minh chut a09:42
C4NoCvào home ấy09:42
C4NoCcó gì nhiều thì xóa đi09:42
vubuntor751vay cac files sau khi minh xoa thi no di dau a09:43
C4NoCmất chứ đi đâu09:43
vubuntor751minh thuong dung lenh "rm"09:43
C4NoCrm đó09:43
vubuntor751no ko de trong thu muc giong nhu "Recycle Bin" trong window a09:44
C4NoCko09:44
vubuntor751ban co dung qsub bao gio ko a09:44
C4NoC:-/09:45
C4NoClà cái gì thế09:45
vubuntor751minh dung tren workstation09:45
vubuntor751thay co lenh nay09:45
vubuntor751de submit cac jobs cho may ay09:45
C4NoCchịu, hem bít09:45
vubuntor751khong hieu co cai dc cho ban destop ko vay09:45
C4NoCko biết nó là cái gì09:46
vubuntor751torque09:46
vubuntor751hix09:52
vubuntor751kho khan qua nhi09:52
vubuntor751minh ko co nhieu kinh nghiem ve cai nau09:52
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== CoconutCrab is now known as mehCrab
=== CoconutCrab is now known as mehCrab
=== Tux|Away is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!