/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/04/#ubuntu-nl.txt

TimvdeEh, ja, dat heb ik ook gevonden, maar ik snapte 't niet echt :$00:05
erkan^mss --> http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=184747600:11
erkan^Windows 8 block dualboot Ubuntu00:11
TimvdeOh, nee, na Secure Boot uit te zetten, ging het installeren goed hoor :)00:15
Timvde't Is waarschijnlijk wel die eerste link, maar ik moet me er eerst eens in verdiepen... (Ik weet graag toch wel een beetje wat ik aan het uitvoeren ben)00:15
erkan^ok00:16
TimvdeIk zit meer met 't scrollen, da's echt irritant :/00:16
erkan^welke versie van Ubuntu gebruik je?00:17
Timvde12.1000:17
TimvdeMijn touchpad is van Alps, meer info kan ik je niet geven, aangezien Linux 'm herkent als een PS/2 mouse00:19
erkan^http://www.myapitips.com/2011/10/14/touchpad-stopped-working-after-installing-ubuntu-11-10/00:21
erkan^ieps00:21
erkan^oeps00:21
erkan^denk dat ligt niet aan scrolls ofzo00:21
erkan^ik ga n slapen. succes verder, Timvde00:23
erkan^*nu00:24
leo_allemaal nog de allerbeste wensen voor 201308:51
timmiewil mijn opstart veranderen wil dat hij eerst opstart met windows 7 wie weet hoe12:48
NReijmersdaltimmie: je wilt dat de bootloader default Windows start?13:22
NReijmersdalhttp://askubuntu.com/questions/52963/how-do-i-set-windows-to-boot-as-the-default-in-the-boot-loader13:22
timmieja dat wil ik graag13:34
timmiebedankt13:34
NReijmersdalsucces :)13:35
capthchamanhello iedereen15:32
Mikehello19:46
=== Mike is now known as Guest20649
Guest20649someone here ?19:46
Guest20649is er iemand >19:47
Guest20649i have a question, about how i can install my videocard driver. i am newbie with linux19:48
M1k3_hallo19:56
M1k3_?20:00
=== tdc_ is now known as tdc
M1k3_hallo ?20:37
PixiioHallo21:35
Ceees2Hallo21:36
StefandeVriesHallo Pixiio en Ceees221:36
PixiioIk kan mijn files niet wijzigen enzovoort. Ik heb niet genoeg permissie, enig idee hoe ik dit moet aanpassen?21:36
PixiioHallo StefandeVries.21:36
PixiioNouja, sommige files.21:37
PixiioAls ik rechterclick > propeties > ''You are not the owner of these files so you cannot change them''21:38
PixiioNiemand?21:39
ertai_NLje kan alleen van je eigen homedir bestanden aanpassen21:40
ertai_NLandere files kunnen alleen met sudo21:40
ferdik probeer ubuntu te installeren, naast win8 op een nieuwe laptop, maar het lukt me niet om het aan het werk te krijgen22:46
koankun je wat specifieker zijn?22:46
ferdik ben niet bekend met ubuntu, kan iemand me op weg helpen ?22:46
ferdik krijg het niet geinstalleerd, op de fora zie ik dat dat te maken kan hebben met secure boot22:47
koanheeft je nieuwe laptop een "Windows 8" logo?22:47
ferdals ik de win installer ebruik krijg ik wel de dual boot optie, maar de ubuntu is een link die niet werkt22:47
ferdja22:48
koanka dan heb je een pc met secure boot22:48
ferdja het is een nieuwe samsung series 522:48
koanik heb daar nog geen ervaring mee22:49
ferdfijn elaptop, maar met win8 wel wat problemen, dus ik dacht ik ga eens ubuntu proberen22:49
koanje kunt natuurlijk secure boot uitschakelen, maar dat is misschien niet wat je wil22:49
ferdhmm ik ga er even verder mee aan de slag22:50
ferdbedankt anyway22:50
koanhet kan blijkbaar wel: http://askubuntu.com/questions/219027/how-do-i-dual-boot-windows-8-uefi-and-ubuntu-12-1022:51
ferdok daar ga ik even naar kijken22:51
ferdthanks22:51
koanheb je dit al gelezen? https://help.ubuntu.com/community/UEFI22:51
koanziet er mij heel nuttige informatie uit22:51
ichat@koan  - sercure boot zul je wel uit moeten zetten,   gezien er nog geen stabiele  versies van grub of andere  bootloaders zijn MET een geldige key22:58
ichat@ferd, gemakkelijkste is gewoon je secure boot uitzetten,   wel moet je goed kijken  dat je als je de 32bits versie wilt  je in je systeem  ook  legacy / bios  support moet aanzetten.22:59
ichatvoor de 64bit gaat het wel goed met (u)efi23:00
=== mvetketel is now known as bogus-

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!