/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/06/#ubuntu-no.txt

AeyounJeg føler selv jeg har en god unnskyldning for å ikke sove. Legen presiserte det var viktig å ta antibiotikatablettene akkurat hver sjette time. 3,9,15,21 var kanskje ikke det beste valget, men det ble da gjort.01:46
IvarBhehe02:59
IvarBhvor  mye koster det å leie en sms tjener, evt kjøpe tjenesten et annet sted?03:12
sweatyarg.. https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gnome-terminal/+bug/87287610:40
lubotu3Ubuntu bug 872876 in gnome-terminal (Ubuntu) "terminal window resizes when moving around window in awesome window manager" [Medium,Confirmed]10:40
sweatyGanske irriterende :P10:42
hjdsweaty: Har du samme problemet? Sitter du isåfall på en nyere utgave enn 11.10?10:52
sweatyhjd: Bruker ubuntu 12.10 quantal kernel 3.5.0-21-generic11:00
MathiasIvarB: koster relativt lite å drifte en11:01
Mathiaså ha avtaler med alle operatørene though, er bacondyrt11:01
hjdsweaty: Da ville jeg lagt til en kort kommentar med at det fortsatt er reprodusertbart på 12.10, gjerne med versjonnummeret til gnome-terminal og awesome (kjerne skulle ikke ha noe å si her). Også lagt til tags "precise quantal" så folk som ser etter hvilke utgaver feilen er i, finner den.11:03
RoyKIvarB: bare for å sende sms elektronisk?13:29
IvarBRoyK: ja16:34
IvarBtil mange16:34
RoyKoperatører selger jo sånne tjenester ganske rimelig16:35
IvarBhva skal man søke på da for å finne dette?16:35
RoyKdet letteste er vel å ringe operatøren16:36
RoyKom det er telenor eller netcom eller whatnot16:36
IvarBfeks stjeloghor? ok16:36
RoyKhusker ikke hva vi måtte ut med da vi kjøpte en sånn i gamlejobben, men det var neo sånt som 30 øre per sms16:37
IvarBok16:37
RoyKfor 5 år siden16:37
IvarBpr sms til enkelt person, eller pr masse-utsendte sms?16:38
RoyKeh16:48
RoyKhusker ikke16:48
RoyKbare spør operatøren, så får du nok svar ,)16:48
f00f-IvarB : google på sms gateway service17:24
f00f-finnes en haug av tilbydere, du trenger ikke bruke de store mobilselskapene, de er som regel veldig dyre og mindre interessert i småkunder17:24
MathiasRoyK: btw, har erklært den eksterne disken død18:30
RoyKhh18:30
RoyKheh18:30
RoyKlå de data på den?18:31
Mathiasikke noe viktig18:31
Mathiashar uansett prøvd å formatere den for å sjekke om den brukes, helt ubrukelig18:31
RoyKda aer det fram med skrutrekkeren og pelle fra hverandre ting ;)18:31
RoyKen eller to fine magneter og skiver som kan brukes til coasters, bare sett gummiknotter under ;)18:32
Mathiascoaster?18:33
RoyKsånn plate man kan sette kaffekopper på18:33
Mathiasahh18:33
RoyKsærlig damer liker sånn blanke, fine plater til vinglass eller te eller noe18:34
Mathiasaha18:34
Mathiastror jeg heller bruker de som frisbee18:34
RoyKfunker dårlig18:34
RoyKfor små og for tunge18:34
Mathiasde flyr jævla langt hvis man kaster de rett18:34
RoyKtja - 2,5"-skiver?18:35
Mathias3,5" jeg prøvde med18:35
RoyKomtrent som å kaste stein18:35
RoyK5,25" burde funke fint ;)18:35
RoyKom du finner noen sånne lenger18:35
Mathiaseller så kan man alltids snurre de opp til x antall rpm og skyte de bortover bakken18:35
Mathiasfunker greit med cd'er :P18:35
RoyKcd-er er jo litt kjedelige - de veier jo ingenting18:36
Mathiasjau18:36
Mathiasmen "kjører" langt :P18:36
RoyKom du vil ha den disken, kan du sikkert bare flise over penger på nettbanken18:58
RoyKgår nok fortere en peipæl18:58
MathiasYour boss climbed the corporate ladder, wrong by wrong.19:53
f00f-sier du det du19:56
Mathiasnei20:00
Mathias/usr/games/fortune sier det20:00
RoyKhjalp en fyr på #ubuntu-server med noe diskkrøll, og han flisa over noen kroner på paypal - stas ;)20:39
malinkult20:40
Mathias:o22:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!