/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/06/#ubuntu-rs.txt

boogyman_Pre svega, srecno Badnje vece. E, sada idemo sa pitanjem, da li je moguce na jedan USB staviti, Puppy linux i clonezillu, a da oboje budu butabilni?20:48
bitlordsve je moguce, samo je pitanje koliko je jednostavno20:50
bitlordnisam nikad radio tako nesto, ne znam da li bi trebalo modifikovati postojece ISO image-e, tj. napraviti neki custom image sa bootloader-om20:51
whostherootꔅ  poz ꔅ22:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!