/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/09/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

Ceeswindows versie van het aangifte programma van de belastingdienst lijkt prima te werken in wine.19:24
Ceeszou ik dat als alternatief op de wiki kunnen opmerken (beetje not-done, kiezen voor de windows versie toch?)19:24
Ceesdat is http://wiki.ubuntu-nl.org/community/BelastingDienst19:25
Ceesik weet ook (nog) niet zeker of het tot het einde (verzenden gegevens) goed zal werken in wine...19:26
trijntjeCees: er is toch ook een linux versie? Het lijkt me dat de kans dat daar problemen mee zijn een stuk kleiner is dan als je via wine gaat19:53
lordnoidhier werkte juist alleen de wine oplossing19:53
Ceesook hier werkt alleen de wine oplossing (maar of dat de reden is om op de wiki wine te promoten?)20:12
Ceesvorige jaren heb ik wel (eens) aangifte gedaan linux-only20:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!