/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/14/#ubuntu-se.txt

=== xintron_ is now known as xintron
=== maddoc_ is now known as maddoc
HeManMorrn!08:47
Coffetjena09:02
CoffeHeMan:  ping09:38
HeManCoffe: pong09:48
larsemiljag blir helt galen09:48
CoffeHeMan:  jag kom på de09:48
CoffeHeMan:  så du pongade för sent09:48
larsemiljag får inte httrack att mirrora hela http://bjurs.cmsvr.net09:49
larsemilden tar bara förstasidan09:49
HeManCoffe: ah09:49
HeManSpring! En galen mas i kanalen!09:49
Coffedet var  det om | tee.  kan göra ett test idag.. bäst vore om scriptet i sig själv kunde starta det.09:50
CoffeHeMan:  är inte larsemil alltid lite galen ? därför han är så söt ?09:51
HeManCoffe: galet söt kanske?09:51
CoffeHeMan:  precis09:51
HeManjag sa iofs inte åt vilket håll man skulle springa, det kan vara så att man hamnar i bjurs09:54
CoffeHeMan:  hade du något tips på hur man har in file tee loggning  ?09:56
HeManCoffe: om det är inne i scriptet kan du ju göra en exec 2>mystderr09:56
CoffeHeMan:  juag vill inte bara ha error loggning .. utan allt ..  då detta skript är skrivet utan någon form av loggning innan09:57
larsemilsluta jiddra nu hjälp mig mirrora hemsidan. :D09:59
HeManCoffe: exec > mystdout09:59
CoffeHeMan:  ok.. ska testa09:59
HeManlarsemil: du är så söt när du är arg!09:59
HeMan:)10:00
CoffeHeMan:  går det även att få den att visa det ?  inte bara logga det ut10:01
HeManCoffe: det blir besvärligare10:01
HeManCoffe: enklast är nog om du gör en wrapper och kör tee10:02
CoffeHeMan:  verkar allt så10:02
CoffeHeMan:  tack10:02
SpaceCat5Vadå "Til Mutter på Tuppen"?! Vad menar han egentligen med den titeln?11:21
SpaceCat5Vem eller vad är Til Mutter?11:22
SpaceCat5Och hur kan han sitta på en tupp?11:22
RullishSpaceCat5, Tuppen var en krog13:24
SpaceCat5Vem är Til Mutter?13:34
RullishAntar att det var slang ord för Mor då det är lånat från Tyskans Mutter13:37
SpaceCat5Det är en sång av Kårnleis Vresvik.13:38
SpaceCat5(Felstavat namn.)13:38
RullishFast du får ju tänka att det är Bellman som skrev den och de hade nog lite annorlunda språkbruk på sent 1700 tal :)13:39
SpaceCat5*1700-tal13:41
SpaceCat5Ja, jag misstänkte att han inte gjort sången själv.13:41
SpaceCat5Han verkar ju ha stulit varenda en.13:41
larsemil /J #modoboa13:41
larsemiloj13:41
SpaceCat5Til Mutter på Tuppen...13:44
SpaceCat5Jag blir galen på den titeln.13:44
SpaceCat5Jag tänker mig att en tjock gubbe sätter sig på en tupp och rider på ryggen samtidigt som han skruvar i muttrar.13:45
SpaceCat5Eller reser till Mutter-landet.13:45
SpaceCat5Jag förstår verkligen inte att det finns folk som går igenom hela proceduren att betala pengar och registrera sig och sedan logga in för att läsa artiklar på "nättidningar" som tar betalt för innehållet. Jag förstår det verkligen inte.13:48
SpaceCat5Det *kan* inte finnas fler än ett par udda typer där ute som faktiskt gör detta, ens för de största...13:49
CoffeHeMan:   tar den tee med errors ?13:56
spixxEllo!14:53
spixxSnabb fråga, det skall finnas någon enterprise liknande lösning för audit av system som kör aide eller dylikt14:53
spixxSka bygga på ett öppet projekt i stil med Redhat, någon som kan namnet :?!14:53
SpaceCat5Fattade inte ett jota av din fråga.15:04
Barredå är min vilda gissning att du inte är den personen som skall svara på frågan =)   (fyi: jag fattade inte heller något, men det gäller i.o.f.s väldigt mycket saker)15:05
SpaceCat5:|15:18
maxjezygodmorgon!15:50
HeManspixx: FreeIPA?17:10
m3th4n0lTja17:10
m3th4n0ljag tänkte fårga om de är ngn som vet ifall det finns ett alternativ till http://www.ultimatedeployment.org/index.html17:10
m3th4n0lom man vill köra det fysiskt på en maskin? alternativt om de finns något alternativ, de jag initialt vill göra är att sätta upp en PXE server som har stöd för att boota Win7 Iso över nätverket17:10
m3th4n0lnån som vet en sådan lösning?17:10
HeManm3th4n0l: "vanlig" pxe-boot?17:12
m3th4n0lHeMan du tänker typ Orchestra ?17:12
m3th4n0lhttp://blog.dustinkirkland.com/2011/10/getting-started-with-ubuntu-orchestra.html17:12
m3th4n0l?17:12
HeManm3th4n0l: dhcp-server, tftp-server och någon pxebootloader typ pxelinux eller ipxe17:13
m3th4n0ltackar17:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!