/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/16/#ubuntu-cat.txt

wagafoBona nit20:54
josepgallartbona nit20:55
wagafoHola josepgallart, ja estàs a casa?20:55
josepgallartsi ja estic recuperat, gracies20:56
wagafome n'alegro20:56
josepgallart:-[20:56
josepgallartpreparant activitats pel mes que ve20:57
wagafono pares...20:58
josepgallartting moltes hores lliures20:58
wagafoi ganes...20:59
josepgallartreserveu-se el 13...https://www.facebook.com/events/356038404491545/20:59
josepgallartel 16 volia dir21:00
josepgallart:P21:00
wagafohe mirat el programa, es veu molt bo, a veure si em puc passar21:01
josepgallartgracies21:01
wagafosembla que se li ha caigut la connexió d'Internet al rafael_carreras21:06
josepgallartsuposo que no tardara21:07
wagafoaquí el tenim...21:07
rafael_carrerasuf, m'havia caigut la xarxa21:08
rafael_carrerasjust quan començava21:08
wagafosí, això havíem pensat21:08
josepgallartmentre no sagui fet mal21:08
josepgallart:-D21:08
rafael_carrerasbé, el primer punt és l'elecció del lloc on farem la propera festa ubuntaire21:09
rafael_carrerashi ha una candidatura i mitja21:09
rafael_carrerashttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/RaringRingtail#Per_la_posteritat21:10
wagafoM'he llegit la dels jesuïtes, pinta molt bé.21:10
josepgallartsi jo tambe21:10
josepgallartcap al clot21:10
wagafoJO crec que està clar, no?21:10
rafael_carrerasla del Clot és una candidatura completa i l'altra només han dit que els interessaria fer-la, però no m'han fet la candidatura en condicions21:11
wagafoSí, de moment és com si tinguéssim una sola candidatura21:11
rafael_carrerasels del Clot m'han dit avui que la jornada seria només de matí, fins a les 15:00 h a tot estirar21:11
rafael_carrerascosa que no m'ha agradat massa21:12
wagafoNo, la veritat que és una mica just, estan molt posats amb la jornada continuada aquests...21:12
josepgallartum no es bona idea21:12
rafael_carrerasd'altra banda, s'ofereixen a fer unes quantes xerrades, cosa que està bé21:14
rafael_carrerasi ens permetria anar a dinar amb tranquil·litat (tot i que molt tard)21:14
wagafoPer això ho dic, jornada continuada...21:14
josepgallartjo els exigiria tot el dia21:15
wagafoBé, és un model diferent al que fem habitualment, però les hores serien més o menys les mateixes, potser començant a les 9:00 en comptes de les 10:0021:15
rafael_carrerassi comencem a les 9:00, ja són sis hores de festa21:15
josepgallartacabarem fets pols21:15
rafael_carreraswagafo, estava escrivint quan ho feies tu :)21:16
wagafoDigues-li als nanos, ara la majoria a secundària fan 6 hores seguides21:16
rafael_carrerasjosepgallart, a veure, jo sempre acabo fet pols21:16
wagafoEs poden fer dos coffee breaks21:16
wagafopati, vaja21:16
josepgallartdons pitchor rafael carreras21:17
rafael_carrerasbé, no ho hem fet mai, podríem provar21:17
wagafoSí, la meva reacció inicial va ser negativa, però ben pensat no és tan desastròs, i com deies tindrem un bon dinar21:18
rafael_carrerasquè, josepgallart, t'hi apuntes? :)21:19
josepgallartesclar, no em quedare a casa21:19
rafael_carreras:-D21:19
wagafoencara els podem insistir que preferirìem l'altra format, però si es posen ferms tenim aquest pla B21:19
josepgallart+1 wagafo21:19
wagafoDoncs aprovat Clot?21:20
rafael_carrerasm'han dit simplement que a les 15:00 h tanquen i punt21:20
wagafoPotser fins i tot fomenti l'assistència si la gent sap que és més compacte el programa21:20
rafael_carrerasi m'ho han dit abans d'elegir, així que em penso que és el que hi ha21:20
rafael_carrerasqui ho sap? :-)21:21
wagafoSuposo que depenen d'algun administratiu que els obri i els tanqui21:21
rafael_carrerasno ho sé, és estrany, a d'altres instituts no hem tingut aquest problema21:22
wagafoSent instituts públics els professors controlen més21:22
rafael_carrerasbé, què? Aprovat?21:22
wagafo+121:22
rafael_carreras+121:22
josepgallart+0,5021:22
rafael_carrerashehe21:23
wagafomitja jornada = mig vot21:23
rafael_carrerasel segon punt d'avui21:24
josepgallart;-)21:24
rafael_carrerasCampanya de nous membres de l'equip21:24
rafael_carrerasSeguiment21:24
rafael_carrerashaig de dir que no he rebut cap comunicació mostrant interès en el tema21:24
rafael_carrerasperò el palimsesto s'hi està reenganxant amb l'equip de comunicació21:25
wagafoJo he rebut un altre voluntari al fòrum21:25
rafael_carrerasoh?21:25
rafael_carrerasi qui és21:25
wagafoÉs el Joaquim Rubio, un noi de Lleida que va vindre al Global Jam de Lleida, te'n recordes rafael_carreras?21:25
rafael_carrerasno, però jo no recordo gairebé res _)21:26
wagafoDiu que li agradaria col·laborar però que no és informàtic, i que ho va intentar amb les traduccions però no és el seu21:26
rafael_carrerasi què li podem fer fer?21:26
wagafoLlavors vol col·laborar però no sap com, diu que tot i que sigui movent taules d'un cantó a un altre vol participar21:26
rafael_carrerasvenir a les reunions estaria bé21:26
rafael_carrerasi organitzar saraus també21:27
wagafoSí, li he comentat que vingués avui, però no sé si va llegir el missatge perquè és amb els missatges del fòrum que són difícils de veure21:27
wagafoI no tinc el seu correu21:27
rafael_carrerasvaja, a veure si el trobem i li fem un seguiment21:27
rafael_carrerasestaria bé moure la cosa a Lleida, oi?21:28
wagafoJo estaré al tanto al fòrum, ja li vaig dir que tot i sols participant donant opinions és molt útil21:28
rafael_carrerasmolt bé21:28
wagafoI que segur troba coses a fer, jo tampoc soc informàtic...21:28
rafael_carrerasni jo21:28
rafael_carrerasni el josepgallart21:29
wagafoPenso que cap ,no?21:29
rafael_carrerasui, el que ha entrat ara sí21:29
wagafoHome, carlesoriol, salut!21:29
josepgallartjajaja21:29
carlesoriolbona nit21:29
rafael_carrerascarlesoriol, ben trobat21:29
wagafoAra que ja hem decidit tot tenim quòrum...21:30
josepgallartbona nit carlesoriol21:30
carlesoriolquorum…. que pocs!21:30
wagafoamb 4 n'hi ha prou, però fa unes quantes reunions que no arribàvem...21:30
carlesoriolel log no té res des de les 21:0121:31
carlesoriolsou uns dropos21:31
wagafoel robot és un dropo21:31
carlesoriolhi haurem de penjar la bandera espaniola també?21:32
wagafola petita o la gran?21:32
carlesoriolaixí doncs on heu decidit de fer els nobles festejos d'abril?21:32
carlesoriol1 pixel max21:32
rafael_carrerasel maig, al Clot21:33
wagafoserà una festa una mica raring21:33
carlesoriolraring?21:33
rafael_carreras:-D21:33
wagaforaring ringtail és el nom de la versió21:33
josepgallarthttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/RaringRingtail?action=AttachFile&do=view&target=CandidaturaEscolaClot.pdf21:33
carlesorioluops21:34
carlesoriolostres amb el vist i plau de l'esglèsia21:35
rafael_carrerasdoncs el que deia del palimsesto, que està redactant un document sobre el que pensa que ha de ser l'equip de comunicació21:35
carlesoriolvindrà en Duran?21:35
rafael_carrerascarlesoriol, al maig, el Duran ja serà president de la Diputación de la Región del Nordeste21:35
wagafoels jesuïtes són bona gent21:36
wagafoa una escola de l'Opus m'ho pensaria21:36
carlesoriolfraternitat, confiança i unió21:36
carlesoriol(de la candidatura)21:36
wagafogermans...21:36
carlesoriolpau, igualtat i el bé21:37
wagafocomensçarem amb una missa...21:37
carlesoriolcoi… a mi m'exorciten si passo per la porta21:37
josepgallartjo vindre una mica tard21:37
josepgallartO:-)21:37
carlesorioll'escola és maca21:37
carlesoriolel emu fill hi ha jug at a basket a vegades21:37
wagafopecador...21:37
carlesoriolgula?21:38
josepgallarthttp://www.etpclot.fje.edu/index.php?start=2021:38
rafael_carrerashehe, el Dia de la Llibertat del Programari en portada21:40
carlesoriolaixí descartem el camp nou i el palau sant jordi?21:40
rafael_carrerasdescartats21:40
carlesorioli la festa a la nit?21:40
josepgallartsi tu poses el grup jo poso el local21:41
carlesoriolno em temptis que jo vaig cap al costat fosc de la força ràpid21:41
josepgallartjejeje21:42
carlesoriolqui és en Xavier Dalmau?21:42
rafael_carrerasno ho sé21:42
wagafoni jo21:42
carlesoriolés qui firma la proposta21:42
carlesoriolno el coneixem?21:42
carlesoriola aquest pas farem les festes a nigeria a casa d'un que m'envia missatges que ha de treure els diners21:43
josepgallarthttp://es.kgbpeople.com/personas?fullname=Xavier+Dalmau&country=es21:43
carlesoriol(es que em va tocar la loteria d'allà i estic pendent de pasar a recollir el premi)21:43
carlesorioli Jordi Binefa tampoc?21:44
carlesoriolaixí doncs d'on ha sortit la proposta?21:44
wagafod'en Jordi Binefa, no?21:44
rafael_carreras21:45
wagafoAl Binefa sí que el coneixem, va venir a l'última festa21:45
rafael_carrerasel jordi binefa sí que el conec de fa molt21:45
rafael_carrerasjes estem, oi?21:46
wagafo21:46
rafael_carreras#################################################21:46
rafael_carrerasdoncs bona nit a tothom!21:46
wagafoFins la propera21:46
carlesoriola reveure21:47
josepgallartbona nit21:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!