/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/18/#ubuntu-dk.txt

elfranne?spørgsmål hvordan kan jeg få info om mit skærm i et terminal ?11:57
stixhvad vil du vide om din skærm?12:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!