/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/18/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

hajourvoor info binnenkort als de bezuinigingen dit niet gaan necken ga ik werken voor stichting probaat.hoort bij stichting aanzet.aangepast werk.daar word vrijwilligers werk gedaan door mensen met handicap.met indien nodig coach begeleiding.ik heb hun verteld dat er nog steeds frieze vertalers nodig zijn.hun zijn 1 van de bedrijven die pc s repareert om door te geven aan mensen zonder pc o.a.01:23
hajourhttp://www.st-aanzet.nl/pcprobaat.php01:24
hajourzij promaten o.a. ook ubuntu01:25
hajourzijn er nog steeds programmeurs etc en/of frieze vertalers nodig01:25
hajour?01:26
hajouro en btw.diagnose van mij is bijgesteld naar adhd-pddnos.gewoon wat info01:28
hajouro en ik ben ondertussen nog wat bruikbaars tegen gekomen.dat sommige spellingscontrol programma's ook werken in de terminal.dus ga ik toch binnenkort maar het leren programmeren maar weer oppakken.01:42
hajouren gezien ik zag dat speechcontrol zo'n beetje is doodgebloed. heb ik het leonardo onderwijs benaderd of dat interessant was voor hun voor leerproject.en er is interesse01:43
hajouren heb ik me studie wat uitgebreid met aantal vakken.01:44
hajournou ik denk dat ik er nu wel zo'n beetje ben01:44
hajourmet alle info01:45
hajouren ik heb al een coach gekregen van pc stichting pc probaat.zij gaat helpen om me ideeen van ideeen naar uitvoering te brengen.01:46
hajourik kom morgen nog wel even kijken hier. ik ga even japans leren en dan slapen misschien tot morgen als er dan iemand is tenminste by.01:47
hajourtenzij ik niet meer welkom ben natuurlijk.dan graag wel meteen laten weten.weet ik tenminste waar ik aan toe ben.01:49
JanCals iemand hajour nog ziet: ze kan misschien ook eens naar http://simon-listens.org kijken als vervanger van speechcontrol21:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!