/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/19/#kubuntu-se.txt

FlygisoftHej Philip515:39
Philip5Flygisoft: tjena mors15:46
Philip5läget?15:46
FlygisoftPhilip5: Jo det är fint det :)16:56
FlygisoftSjälv då?16:56
Philip5Flygisoft: samma här. det är ju helg och då är det ju soft och skönt17:04
FlygisoftPhilip5: Ja det är ju inte fel faktiskt :D17:36
FlygisoftPhilip5: Vad gör du nu mera då?17:37
FlygisoftGrejar på med din repo något nu också eller?17:37
Philip5har haft så mycket jobb på senare tid så linux och repon har blivit lite eftersatt18:29
dagontjenare boys19:28
dagonjag skulle behöva lite hjälp med RDP19:30
dagonjag installerade xrdp som rdp-server på min server19:30
dagonförsöker ansluta med remmina på min stationära ubuntulåda19:30
dagonproblemet är att jag får bara antingen en vit eller en svart skärm19:30
dagonmåste jag göra några inställningar i xrdp eller är det remmina som bråkar med mig?19:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!