/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/20/#ubuntu-cz.txt

Willi-Smithahoj, potrebuji jednu radu ohledne grubu, delal jsem si portable systém (ubuntu) na usb disku a problem je že grub si zapamatoval rozlození disku u pc kde jsem ho vytvořil a na jiných se rozjet nechce, tedy jak lze nastavit aby nabootoval disk na kterém je sám uložený10:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!