/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/20/#ubuntu-dk.txt

vjacobgod søndag morgen06:32
vjacobnogen der ved her hvornår næste københavn arrangement er planlagt?06:32
lars_t_h?spørgsmål andre end mig der får en blank hvis side som indhold når de besæøger http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Ledelse_administration/Administration/Studieordninger_a/software_civbach/moduler_e1213:44
lars_t_h*s/hvis/hvid13:45
lars_t_hden forsøger iøvrigt at loade i uendeligt lang tid13:45
sophusnlars_t_h, her åbner den siden med det samme14:01
lars_t_hsophusn, den åbnede først hos mig efter 7 minutter og der var vist 2 fag i firefox og i chromium kun 1 et fag der ikke var nogen af de andre 2 fag - "spændende"14:15
sophusnlars_t_h, her viste den 1 fag - nu har jeg samme problem som du16:32
=== ahf is now known as eroyf
=== eroyf is now known as ahf
=== lhavelund is now known as MenZa
=== MenZa is now known as lhavelund

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!