/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/22/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger2hej der ude, er der nogen som kan hjælpe mig med et skærm problem?09:00
Ubuntubruger2?spørgsmål hej der ude, er der nogen som kan hjælpe mig med et skærm problem?09:03
=== Jens is now known as Guest9600

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!