/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/25/#ubuntu-nl.txt

=== LEDfan is now known as Guest63782
=== Guest63782 is now known as LEDfan_
peter__h\07:15
peter__hello07:16
YnzeGoedendag weer, allen!13:13
lordievaderHey Ynze, hoe is het ermee?13:14
YnzeLordievader: Goed. Op de notebook draait nog steeds De linux!13:15
YnzeEven weg geweest (vriendin van net 4 maanden...).13:16
Ynze4 maanden verkering dus...13:19
lordievaderGefeliciteerd13:20
Ynzelordevader: Maar wil eigenlijk een nog kleinder linux installeren.13:21
Ynzelordievader: Aangezien ik morgen weer weg ben...13:21
lordievaderYnze: Kleiner? Als in file-size?13:22
Ynzelordievader: Inderdaad. Maar ook nog eenvoudiger.13:22
lordievaderYnze: Kijk eens naar Damn Small Linux (installatie cd is 55 MB)13:23
lordievaderYnze: Let wel, hier krijg je geen support voor DSL.13:24
Ynzelordievader:  ok! ik zal het in ieder geval downloaden naar sticky.13:24
Ynzelordievader: aha. vandaar... goed te weten het dus niet te doen :-) thanks!13:24
Ynzelordievader: restart maar met Lubuntu. geen internet...13:26
lordievaderYnze: Weet niet zeker of er ergens op Freenode een DSL support room is.13:26
Ynzelordievader: Begrijp het. Zoals het nu draait op de EEE pc 901, met geluid, mag ik totaal niet mopperen.13:27
Ynzelordievader:  moet eerder blij zijn!13:27
Ynzelordievader: Het werkt!13:28
Germhallo, m'n zoon heeft verschillende bestanden uit de ubuntu map verwijderd,13:28
Ynzelordievader: de EEE.13:29
Germik zie ubuntu nog wel als regel in het opstartmenu,13:29
Germmaar kan er daarna niet meer inkomen13:29
YnzeHoi Germ.13:29
lordievaderGerm: Uit welke map precies?13:29
Germals ik het nu van een andere computer kopieeer, de map ubuntu13:29
Germubuntu map13:29
Germkan ik hem vanaf een andere computer kopieereen ?13:30
lordievaderGerm: Is dit vanuit een Windows machine?13:30
Germen dan bij mij terugplakken op de c:13:30
Germja13:30
lordievaderGerm: Wubi installatie?13:30
Germja13:30
lordievader*zucht* Nog een reden om geen Wubi te gebruiken...13:31
Germheb thuis nog een computer met wubi13:31
lordievaderGerm: Als mijn geheughen mij niet in de steek laat, staat de complete installatie (/etc /home /usr, ....) in die map Ubuntu?13:31
Ynzelordievader:: (Note ben even nu ynze_linux)13:32
lordievaderYnze: Dat is mij duidelijk ;)13:32
Ynze_linux:-)13:32
germsry ben er weer, klikte het verkeerde venster aan13:33
lordievaderGerm: Als mijn geheughen mij niet in de steek laat, staat de complete installatie (/etc /home /usr, ....) in die map Ubuntu?13:34
germheb nog 3 mappen, disks, install en winboot13:34
germhierin zijn de grub mappen telkens leeg13:34
germben over 7 minuten weer terug, het is nu 5 over half 313:36
lordievadergerm: Laten we even hopen dat de rest nog wel aanwezig is, je bootloader (Grub) is verdwenen. Zou dit een normale installatie zijn is dit eenvoudig te installeren, maar aangezien Wubi een hoop rommel is wordt dit zeer lastig. (Dat ik zo een twee drie geen oplossing weet komt ook doordat ik Wubi in geen jaren heb gebruikt) Je zou inderdaad kunnen proberen deze Grub makken vanuit een ander pc te kopieren.13:37
germoke, dan doe ik dat eerst voordat ik de schijf opnieuw ga indelen13:47
germeven een andere vraag, ik wil win7, winxp en ubuntu op 1 harde schijf hebben13:47
germmaakt het dan wat uit als de ene parititie in ntfs is, en ubuntu in ext 3?13:47
germkan de schijf het beste in 3 partities dan opdelen ?13:48
germwil dat doen met G-parted13:49
germ1 partitie win xp , 1 partitie win 7 en 1 partitie ubuntu.13:50
lordievadergerm: Je bent van plan een echte Ubuntu installatie te doen?13:50
germja13:50
germmaar overschrijven die niet elkaars opstartregels ?13:50
lordievadergerm: Eerst Xp -> Win7 -> Ubuntu13:51
germoke13:51
germen dan inderdaad op 3 verschillende partities ?13:51
germwant ik meen dat er swapbestanden moeten worden aangemaakt voor zowel windows als ubuntu13:51
germdoet elke besturingssysteem dat binnen de eigen partitie ?13:52
lordievaderXP zijn eigen partitie, Win7  maakt er automatisch 2. Voor Ubuntu zou ik er 3 gebruiken (als je swap wil), root, home en swap.13:52
germIk heb een harde schijf van 1 TB. hoeveel GB kan de Ubuntu partitie gemaakt worden ?13:53
germer moet dus ook win xp en win 7 op13:53
lordievadergerm: De systeeem vereiste van Ubuntu: https://help.ubuntu.com/community/Installation/SystemRequirements13:54
germals ik namelijk ubuntu als wubi installeerde, kon er maar 30Gb voor ubuntu kiezen13:54
lordievadergerm: Wubi zet de complete installatie van Ubuntu op de ntfs partitie van windows....13:55
germja , en dat wil ik eigenlijk niet13:55
germIk wil meer dan 50 Gb reserveren voor ubuntu13:56
lordievadergerm: Gebeurd ook niet als je Ubuntu via een live-cd installeerd. Trouwens voordat je hieraan begint vergeet niet een back-up te maken.13:57
germde backup is klaar, :P13:57
germIs het ook mogelijk om de ubuntu te installeren op een externe usb harde schijf ?13:58
lordievadergerm: Geloof van wel, ja.13:58
germhoe krijg ik dan de opstartregel van ubuntu er dan bij13:59
lordievadergerm: Als het goed is zorgt grub daar zelf wel voor.14:00
germen winxp en win7 ook allebei op een aparte partitie, dus 3 partities aanmaken, (als ik geen externe harde schijf gebruik) ?14:04
lordievader1 voor XP, 1 voor win7, 3 voor Ubuntu.14:06
germ3 voor Ubunty14:06
germ3 voor Ubuntu ?14:06
lordievadergerm: root (/), home (/home) en swap14:07
germmoet ik ze enkel zo benoemen in G-parted, of mapjes aanmaken met die naam op die partities, en hoe groot moeten die14:10
germminimaal zijnm14:10
germdus hoe groot moet de partitie root, home en swap zijn14:11
lordievadergerm: Ik zou voor de Ubuntu installatie wat ruimte over houden (ongeformateerd of iets), en in de installed handmatig de partitie table aanpassen. Het absolute minima voor root (/) staat beschreven op de SystemRequirements link die ik je heb gegeven. Of dit een geschikt minimum is voor jou is wat anders, als je van plan bent veel te installeren is het fijn om een wat grotere partitie te hebben. Voor /home ligt het helemaal aan j14:14
germoke, bedankt voor de tips. Ga er aan beginnen, fijne dag verder toegewenst.14:15
lordievadergerm: Succes!14:16
JasperCoenraatstrijntje: weet jij hoe ik de standaardmappen (downloads/music/documents) kan aanpasen naar een andere bestemming (op een partitie)14:22
YnzeAllen:  Goeden...14:53
YnzeDe EEE pc blijkt wat traag, kan 2 dinge tegelijk.14:53
YnzeWordt dus geheugen bijplaaten14:54
YnzeAllen: is bekend hoe ik de hoeveelheid geheugen opvraag?14:54
=== LEDfan is now known as Guest74342
=== Guest74342 is now known as LEDfan_
lordievaderYnze: Dingen als top/htop of free kunnen je dat vertellen/15:31
Ynzelordievader. Dank je. Ik ga kijken of dsl kleiner is.15:46
lordievaderYnze: Voor disk space kan je gebruik maken van df en du, df laat disk usage zien, du hoe groot bestanden/folders zijn.15:47
lordievaderHet is trouwens handig de man pages van deze commands te lezen.15:47
Ynzelordievader: Mee eens...15:53
Ynzelordievader: Maar wil een kleine linux.15:53
Ynzelordievader: Ben nog van de tekst :-)15:54
Ynzelordievader: Ben op de hoogte van df (parameter per linux of AIX is verschillend).15:55
Ynzelordievader: Ik kom uit de tijd van AIX 3.1.5...15:55
jpjacobsdsl is echt wel klein, maar ook totaal niet meer onderhouden, 'k zou precies voor de debian variant van puppy linux gaan als je mini wilt16:10
sigmomoi16:12
ynzeAllemaal: goeden... ben bezig met de installatie van een lichte linux.17:10
ynzellemaal: op tekstbasis!17:10
ynzenu aan de reboot bezig.17:11
ynzeAllen: Error 15: File not found...17:14
ynzeAllen: Oeps, 1 item vergeten te config bij installatie...17:22
ynzeAllen: opnieuw downloaden, item is veranderd op stick.17:22
ynzegoeden.... :-)18:27
ynzeinstallatie weer mislukt.18:28
ynzeBack to ubuntu L18:28
ynze_eeeHello all!18:42
lordievaderynze_eee: Heb je er wel eens aan gedacht om software pakketen te verwijderen, om zo tot een slankere (L)ubuntu te komen?18:42
ynze_eeelordievader: nee, nog niet18:43
lordievaderynze_eee: Handige command hiervoor is: dpkg-query -W --showformat='${Installed-Size}\t${Package}\n' | sort -nr | less18:43
ynze_eeelordievader: Wauw!!!18:43
ynze_eeelordievader: Meteen even doen.18:44
ynze_eeelordievader: Maar eh,hoe kreeg ik hier ookal weer de linix prompt?18:44
ynze_eeelinux dus18:45
lordievaderynze_eee: Je zit nu onder Lubuntu? Denk iets van ctrl+alt+t, heb Lubuntu nooit gebruikt.18:45
ynze_eeeja Lubuntu18:45
ynze_niet echt gelukt...18:59
ynze_even zoeken voor de prompt...18:59
ynze_Die ctrl alt t deed het niet. :-)19:01
lordievaderynze_: Ach hij staat vast wel ergens in het menu...19:03
ynze_kijk er even naar...19:03
ynze_lordievader: ik zoek nog steeds :-)19:17
lordievaderynze_: Een tty werkt ook altijd ;)19:19
ynze_Ja, maar hoe kom ik daar? Het heet hier iets als LXTerminal?19:20
lordievaderynze_: crtl + alt + F[1-6] zijn tty's, ctrl + alt + F[7-9] gui's19:20
ynze_Gevonden. Gewoon "search terminal".19:24
ynzelordievader: Welk commando was het?19:26
lordievaderynze_eee: Handige command hiervoor is: dpkg-query -W --showformat='${Installed-Size}\t${Package}\n' | sort -nr | less19:26
ynzelordievader: Het lukt, maar is veeeeel.19:27
ynzelordievader: |grep ?19:28
lordievaderynze: Het is al gesorteerd en gepiped naar less, het pakket bovenaan neemt het meeste ruimte in gebruik, naar benenden is minder ruimte in gebruik.19:29
Skald_9_wat doe ik nu weer met spaties in een directory-naam ? ik ben het vergeten19:30
lordievaderSkald_9_: Ik denk dat je op de escape char doelt: \, backslash voor je spatie.19:30
Skald_9_ah juist ja, bedankt :)19:31
ynzelordievader: dank, dan zou verwijdering van niet gebruikte software het doen.19:31
Skald_9_nee dat was het niet ...19:31
lordievaderSkald_9_: Waar zoek je precies naar?19:32
ynzelordievader: Wil je de eerste pagina zien?19:32
Skald_9_ik bedoel cd een directory19:32
lordievaderynze: Ik kan niet voor jou inschatten wat je gebruikt, en wat niet.19:32
lordievaderSkald_9_: In bash is de backslash de escape char.19:33
Skald_9_de spatie tussen "een" en "directory"19:33
lordievaderSkald_9_: cd een\ directory?19:34
Skald_9_ik bedoel in een terminal zoals Xfce Terminalvenster of Guake19:35
lordievaderSkald_9_: Ik ook ;)19:35
Skald_9_ah er moest nog een spatie tussen blijven ook :)19:36
lordievaderSkald_9_: Autocomplete hem maar eens, zal je zien dat bash er een backslash bij gooit.19:36
Skald_9_bedankt19:36
lordievaderSkald_9_: Geen probleem ;)19:37
ynzelordievader: Nog een vraag, Welke software te verwijderen? Hoe kom je er achter wat niet gebruitk wordt...20:02
ynzeMaar spreek je graag maandag weer.20:03
ynzeWeekend bij mijn vriendin :-)20:03
ynzeDank je wel voor zover!20:03
lordievaderynze: Veel plezier, bekijk de man page, ga googlen, dat soort dingen.20:06
ynzedoe ik MAN! :-)20:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!