/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/26/#kubuntu-se.txt

maxjezytjena Philip5 20:29
Philip5kena maxjezy20:50
maxjezyjahapp, du sitter här i kanalen du med21:20
maxjezyantar du också kör kubuntu då21:20
Philip5jajamen. nästan alltid21:34
maxjezyintressant, hur är det med blender i din ppa nuförtiden? någon prio?22:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!