/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/26/#ubuntu-dk-moede.txt

sbcHejsa. Er der nogen der har lyst til at deltage i mødet?19:01
sbcok, vi forsøger at holde mødet på et andet tidspunkt. Måske mandag?19:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!