/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/26/#ubuntu-hr.txt

obruTzanimljivo, Oracle ce sportati JVM na RPi :P08:26
obruTa RPi je dobio 5 stranica u zadnjem java magazineu :)08:27
dodobasobruT: jos ce Rpi postati java machine :)08:57
obruTdodobas: pa da, dignes VM kao OS i to je to :)10:01
dodobasobruT: bez vm-a, kao nekad davno lisp masine10:41
obruTpa ak je hardware rpi, mora biti jvm neki ispod, ne zna arm dekodirat java bytecode :)11:54
=== Vlado9A3CY2 is now known as Vlado9A3CY
calmpitbulldobar dan16:15
jelly-homeohai16:15
calmpitbullbas stavio crunchbang na oldschool laptop i gledam ako radi16:16
MmikeRMRMwak-bak16:56
SilverSpacehare krisna17:39
jelly-homeeh SSL kljucevi su skupi... You attempted to reach services.dx.com, but instead you actually reached a server identifying itself as *.dealextreme.com19:09
obruTsva sreca pa whois za dx.com i dealextreme.com NE vraca isti rezultat :)20:25
jelly-homema, ak promijenim rucno URL na staru domenu, samo me redirekta (redirekt prodje bez problema jer taj isti certifikat tamo uredno radi)20:27
SilverSpaceopet se nesto kupuje :)20:27
* obruT razmislja sto napravit da zaspe u sljedecih pol sata20:31
obruTmogo bi skinut neki windows domain controller admin manual pa citat...20:31
obruTili pustit neki stallmanov govor20:32
obruTjedino, mogo bi se razbudit ak si ovaj pocne jest nogu ili sto vec...20:32
jelly-homekakao20:38
obruTsrecom pa nemam cimera :)20:48
obruTmrzim printanje pod linux, fakat mrzim20:58
obruTstatus "completed" bi znacilo da je stvar isprintana ? :P21:02
obruTjednostavno ne vjerujem da se to dogadja.. stavim nesto na print, ovaj doda u queue, fino sve prijavi da je uspjesno obavljeno, a iz printera ni a ni b21:05
obruTsva sreca pa mi to nesto treba do sutra ujutro u 4h21:06
obruTmislim da cu prije sve prepisat i precrtat na papir nego isprintat21:06
MmikeRMRMobruT, koji printer? 22:49
=== chaky_ is now known as chaky

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!