/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/27/#ubuntu-dk.txt

lars_t_hbrianmunk, det er sådan man gør i BSD systemerne, jeg ved ikke om Linux kerne udviklerne har besluttet om det skal være lige sådan - men hvis det ikke hedder eth0 er da en vis sandsynlighed for at det er tilfældet nu00:22
lars_t_hbrianmunk, det er det der er sket: http://www.h-online.com/open/features/Kernel-Log-Consistent-names-for-network-interfaces-1180510.html00:24
=== brian__ is now known as ronnow
Ubuntubruger5download af NZB filer. Hvordan?17:16
cgtdkUbuntubruger5: sabnzbplus er god17:18
cgtdkdet var hurtigt17:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!