/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/27/#ubuntu-no.txt

RoyKtror mer på det som står i ordboka enn hva diverse folk på irc babler om00:01
RoyKfagfolk vet normalt mye om hva de driver med, og ordboka er skrevet av fagfolk, mange ...00:02
RoyKAtluxity: eller mener du at meningemann er flinkere enn folk som har studert noe i et  tiår?00:03
Atluxityspråk blir definert av dem som bruker det00:04
Atluxityikke av en komite med flinke(tm) mennesker00:04
RoyKtja, vi har folk som har studert språk i noen tiår som faktisk forstår ting00:04
RoyKå gi til den den jevne fjortis å bestemme norsk språk, blir litt teit00:05
Atluxityå anse den gjennomsnitslige språkbruker som fjortis blir også litt teit00:05
f00f-RoyK er sånn når han blir sinna00:05
RoyKf00f-: jeg er ikke sint00:06
RoyKAtluxity: det jeg mener, er at du skal gi til fagfolk å bestemme00:06
RoyKAtluxity: vil du be bygningsarbeidere om hjelp til å sette opp serverparken din?00:06
f00f-why not00:07
f00f-det de ikke finner ut av selv kan de google seg frem til00:07
f00f-:p00:07
* RoyK ignorerer f00f- 00:07
Atluxitysammenligningen din feiler, det å sette opp en serverpark er avansert. språk derimot er dagligdags, noe vi gjør hver deg. Jeg lar ikke en komite bestemme hvordan jeg skal sitte, eller gå, heller00:08
Atluxity*dag00:08
RoyKAtluxity: eh - språk er ganske kompliserte greier00:08
f00f-kan være00:08
Atluxitydet er å gå riktig også00:08
RoyKnei00:08
Atluxitydu tar også fei00:09
Atluxity*feil00:09
f00f-hva med kropsspråk, hvilket organ er øverste myndighet for sånt?00:09
f00f-:p00:09
Atluxitymen det går fint00:09
RoyKdet er for mange dumme folk på kloden00:09
Atluxityog slike når vi bunnen i enhver diskusjon på irc00:10
Atluxity*slik00:10
Atluxitypokker da00:10
RoyKog mange av dem liker å tenke at de smarte folka er dummere enn dem selv00:10
Atluxityskriver som en elefant00:10
Atluxityjeg har også den "I see dumb people" t-skjorta00:10
RoyKhåper du ikke ser deg i speilet00:11
Atluxitytar ikke lang tid på brukerstøtte før man mister trua på folket00:11
f00f-for ikke å snakke om hvor fort man mister troen på folk etter å ha vært i kontakt med brukerstøtte el.l.00:13
f00f-:p00:13
Atluxity:P00:13
RoyKjo mindre du kan, jo mer skeptisk blir du mot folk som kan noe00:13
Atluxityuansett, en ordbok er ikke autorativ ;)00:13
RoyKevt autoritativ00:14
Atluxitydet sier ordboka også, men jeg sier autorativ00:14
RoyKlær deg litt norsk først, du00:14
RoyKså kan vi snakkes senere00:14
Atluxityvirker som folk forstår meg helt fint00:14
f00f-RoyK kan lære deg nårsk00:15
RoyKja, folk forstår meg om jeg skriver00:15
RoyKjæ vill pulle dammer00:15
RoyKmen det er ikke så vakkert00:15
f00f-pull them bitches00:15
RoyKdet er finere å være litt mer eksakt, bruke språket riktig00:16
f00f-men du har jo en del feil i CV-en din, selv om du påstår å være fryktelig opptatt av korrekt språk og slikt :p00:16
Atluxitydu vet at den norsken som vi synes er helt normal i dag, ville virket utrolig slaskete for 40-50 år siden00:16
Atluxitylol f00f-00:17
Atluxityf00f-: har du virkelig?00:17
f00f-har jeg hva?00:18
Atluxitysett i cv-en?00:19
f00f-ja00:19
RoyKcv?00:20
RoyKhm00:21
AtluxityRoyK: du ignorerte han faktisk? :P00:22
Atluxity01:16:34         f00f- | men du har jo en del feil i CV-en din, selv om du påstår å være fryktelig opptatt av korrekt språk og slikt :p00:22
RoyKf00f-: jaha, hvor da?00:22
RoyKf00f-: takk for svar om du kan påpeke noen feil...00:23
RoyKtror ikke jeg er feilfri jeg heller...00:24
f00f-http://pastebin.com/ATRrpkgc00:25
RoyKgreia er vel bare at jeg prøver å bruke språket mitt så godt som mulig00:25
RoyKingen grammatikalske feil der, tror jeg00:26
RoyKmen takk for innspill00:26
Atluxity:)00:32
RoyKf00f-: takk for innspill. når det gjelder den uformelle greia, så velger jeg å beholde den, siden det er sånn jeg er00:32
RoyKellers var det litt paranteskødd der, takk for det00:32
RoyKå være krampeprofesjonell er ikke helt min greie00:34
fyksenHer koser vi oss med en givende diskusjon ser jeg :)00:52
Atluxityløser verdensproblemer00:52
Atluxityjeg tester ny wm, awesome00:53
Mathiasfyfaen00:55
Atluxitysåpass00:55
Mathiastror jeg begynner å få haldbetennelse00:55
RoyKmultiresistente streptokokker! de kryper oppi ræva på deg00:58
Mathiasutvilsomt01:00
RoyKtesta forresten en liten ting med linux raid i dag01:02
Mathiaså?01:03
Mathiasfortell01:03
RoyKsatte opp et raid-5 på to disker, bytta med større disker med mdadm --fail01:03
RoyKutvida raidet med mdadm --grow01:03
RoyKutvida lvm på toppen med pvextend01:04
RoyKfunker fett01:04
RoyKprøvde å konvertere til raid-6 og nappa ut noen virtuelle disker for å teste01:04
RoyKfunker01:04
Mathiasbra da01:04
RoyKhar jo hjemmeserver med raild-6, men ville teste litt herjing01:05
RoyKneste test er å korrumpere en disk eller to01:05
Mathiasbare å bestikke de01:06
RoyKvm01:06
RoyKså tror jeg må leke litt med dd01:06
Mathias/dev/random ?01:07
RoyKja, men lit skip og sånt01:07
RoyKlitt usikker på hvordan jeg bare kan overskriver no i midten av en dev01:08
RoyKsom er ei fil01:08
Mathiashmm, du kan velge hvilke blokker som skal dø01:08
RoyKkanskje notrunc01:09
RoyKskrive over noen blokker hist og her01:09
IvarBmorn06:31
Mathiasmrn07:05
MathiasSamlet: 4795,00 NOK08:19
Mathiashar gått endel penger på vps og domener :o08:19
Mathiasog dere sover vel fortsatt?09:55
* Mathias smeller med pisken09:55
RoyKMathias: vps hvor?12:02
Mathiasmultihost12:04
RoyKvirka bare litt mye...12:07
Mathiashehe12:15
Mathiaspar år med domene + noen nye + vps i halvannet år12:15
RoyKk12:27
RoyKhva bruker du vps-en til?12:42
Mathiasirc, web, andre ting som trenger en stabil boks, freeshell :P13:26
f00f-skulle fått mange år med vps og shit for 5000 penger :p14:57
malinjeg kan sjekke opp det med blåfolk når jueg kommer hjem igjenh15:00
RoyK?15:01
hjdblå folk i flashvideor, I presume.15:04
AeyounMathias, hvorfor har du det ikke bare på en lokal maskin? det koster vel 5000 NOK for ditt behov også blir det en engangskostnad.15:20
RoyKAeyoun: er litt greit å la andre ta seg av backup og sånt, da, samt at han kanskje ikke har den feteste båndbredden hjemme...15:21
AeyounN… Jeg vil ikke at andre skal ta i dataene mine. At all.15:36
AeyounGet off my LAN!15:37
Atluxityvel.. jeg tok nettopp i litt av dataen din15:45
MathiasRoyK: ar 45 mbit da16:32
MathiasAeyoun: liker at den er i norge, på flere plasser, der hvor den ikke kan brenne opp, og at jeg kan plage noen andre når den tryner16:34
AeyounDu kan godt ha krypterte sikkerhetskopier andre steder. Og gjerne i Norge. (Norske arbeidsplasser og alt det der.) Meeen å ha plain-text ikke-kryptert service delen utenfro eget hjem og kontroll, eeeeh. nei.16:35
RoyKspørs jo hvor paranoid du er16:35
Mathiassikkerhetskopiering overlater jeg til ubuntu one og dropbox :P16:36
Mathiasubuntu one til minecraft og spill, dropbox til viktige greier16:36
RoyKMathias: funker dårlig om du har etpar terabyte :P16:36
Mathiasjau16:36
RoyKdvs, funker sikkert, men blir litt dyrt16:37
Mathiaskoster faktisk ikke så jævla mye for et par tb på dropbox16:37
Atluxityikke mange privatpersoner som trenger backup av terrabytes16:37
Mathiasmen filmer og sånt er det ikke nøye med16:37
Mathiasbare å laste ned på nytt, hvis man ikke har sett den16:37
RoyKAtluxity: tera == milliard, terra == jord ;)16:37
AeyounDet er sikkert litt interesseoverlapp her: kan noen anbefale en veldig polished SSH klient for Android? Har vært bortskjemt med http://panic.com/prompt/16:38
Mathiastær-Ra-bites16:38
MathiasAeyoun: irssi connectbot? :P16:38
RoyKconnectbot funker jo16:38
Mathiaskrasjer hos meg avogtil, den liker ikke at man flyr mellom wifi og 3g et par ganger veldig fort16:39
* RoyK bruker bare irssi16:39
MathiasIRSSI OR DIE!16:39
IvarBingen som bruker weechat her?16:39
RoyKmalin bruker vel weechat, tror jeg16:39
AeyounVXConnectBot faller ikke inn under kategorien «polished.»16:39
geirhaog meg16:39
RoyKikke så nøye hva man bruker, egentlig, bare det virker...16:40
AeyounMathias, du kan ha dataene lagret hvor pokker du vil, men du har vel kryptert det?16:40
IvarBgeirha: hva er fordelene?16:40
AeyounDuplicity er ganske enkel til sånt.16:40
IvarBi forhold til irssi16:40
MathiasAeyoun: kryptert i tillegg til dropbox/ubuntu one? nei16:40
* RoyK bruker crashplan16:40
Mathiasjeg er ikke så paranoid16:41
AeyounMathias, så du lagrer ~/.ssh/keystothekingdom i plain-text hos Dropbox?16:41
geirhaIvarB: Stort sett får du dem til å gjøre de samme tinga, men weechat er litt enklere å konfigurere.16:41
Mathiasdet gjør jeg ikke16:41
IvarBgeirha: ok, er weechat like oversensitiv i conf fila?16:41
Mathiasde ligger spredd på alle boksene mine16:41
AeyounSikker? ~/.mozilla/firefox/profile/*.dat da? ;)16:42
Mathiasog mister jeg dem husker jeg alltid consolepassordet :P16:42
geirhaIvarB: oversensitiv?16:42
MathiasAeyoun: ikke de16:42
AeyounMye data du ikke tenker over. Derfor man bør kryptere alt.16:42
Mathiasmen har ff sync til firefox-stuff16:42
IvarBgeirha: irssi kan jo feile spetakulært hvis config fila er litt på tryne16:42
geirhaIvarB: I weechat gjør du helst all konfigurasjon i klienten; du trenger ikke redigere filer16:42
RoyKcrypt-home og crypt-tmp holder vel til det meste16:42
IvarBgeirha: samme som irssi mao.16:42
MathiasIvarB: men man endrer ikke conf for hånd16:43
IvarBpyser16:43
AeyounSå du lagrer passord hos Mozilla? Stoler du på de da?16:43
AeyounJeg stoler ikke engang på min egen arbeidsgiver til å lagre passord i Opera Link. Selv om jeg vet det er kryptert med trust-noboddy approch (host kan ikke lese passordene uten originalpassordet som ikke er lagret noested av provider).16:44
AeyounAnyhow, androidanbefalinger for erstattninger til Instacast (podkasts) og Prompt (SSH) mottas med takk. :)16:44
MathiasAeyoun: som jeg sa, jeg er ikke så jævla paranoid16:44
IvarBAeyoun: har brukt Pocket Cast før16:48
IvarBmen ikke så mye nå for tiden16:48
AeyounIvarB, jeg brukte de på iOS før. Men de gjør parsing av RSS på deres servere (paranoid, vet du) og de hadde mye problemer som ingen av andre podfetchere har. Så falt ut med de og gikk over til Instacast.16:52
AeyounIvarB, hvorfor bruker du de ikke lengre?16:52
IvarBhar ikke tid :)16:53
sigurdgaAeyoun: jeg har giddi å betale for beyondpod17:49
sigurdgaog er ikke helt fornøyd med connectbot (ssh), men har ikke finni noe bedre17:50
malinIvarB: jeg bruker weechat :)18:28
IvarBhm det er et utenlandsnummer som ringer til tlf'n min 2-5 ganger hver eneste dag19:36
IvarBhar holdt på siden før jul19:36
IvarBhva burde jeg gjøre?19:36
f00f-teleoperatøren kan sikkert sperre nummeret, om du ikke kan gjøre det på telefonen selv19:54
IvarBhar sperret det i telefonen ja20:02
IvarBmen det er irriterende at det dukker opp i samtaleloggen uansett20:02
IvarBhar sendt en mail til operatør nå20:02
AeyounIvarB, jeg fikk en drøss fra Microsoft recruitment. De ringte hver dag i oktober fra diverse nummere rundt om i Europa. Ble ganske pissed etter hvert.22:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!