/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/27/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutCrab is now known as CuaKhuanVac
=== CuaKhuanVac is now known as CuaIuDuoi
=== CuaIuDuoi is now known as CoconutCrab
vubuntor261mọi ng ơi09:26
vubuntor261cho t hỏi khi cài máy ảo ubuntu09:26
vubuntor261t cài xong vituar bõ rùi09:26
vubuntor261tích hợp nó vào máy ảo rùi09:27
vubuntor261nhưng sao khi t khởi động, kích vào nut start đó, thì nó cứ hiện ra rùi lại thoát lun là sao?09:27
vubuntor261giải thích hộ t với09:27
n0bawkchắc cài chưa xon09:28
n0bawkxong*09:28
vubuntor261sao lại vậy nhỉ09:28
vubuntor261t cài xong rồi mà09:28
vubuntor261ban đầu r sợ k đủ ram09:29
vubuntor261t tăng ram lên rùi09:29
vubuntor261nhwgn vẫn thế09:29
vubuntor261có ai bit k09:30
vubuntor261bảo t với09:30
vubuntor261t dow bản máy ảo 12.10 ấy09:31
vubuntor261link bản đó nè09:34
vubuntor261Link: http://sourceforge.net/projects/virtualboximage/files/Ubuntu%20Linux/12.10/ubuntu-12.10-desktop-i386.7z09:34
iSupyBotTitle: Download VirtualBoxes - Free VirtualBox(R) Images from SourceForge.net (at sourceforge.net)09:34
vubuntor288(username/password): ubuntu/reverse09:37
vubuntor261là sao vậy bạn 288?09:37
vubuntor261mọi ng oi vào link này xem hộ t lỗi j với10:03
vubuntor261http://paste.ubuntu.com/1575633/10:03
iSupyBotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)10:03
=== CoconutCrab is now known as boredCrab
vubuntor020mọi ng ơi cho t hỏi13:48
_Tux_?13:49
=== boredCrab is now known as HappyCrab
vubuntor459http://paste.ubuntu.com/1575633/13:53
iSupyBotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)13:53
vubuntor459mọi ng xem hộ t link này có j sai k nhé13:53
vubuntor459t cài virtual box rùi tich hợp ubuntu vào mà k chạy đc13:54
vubuntor459hjc13:54
_Tux_sao không chạy được13:55
_Tux_cài virtualbox từ repo13:56
_Tux_nó cài hết depend mà ta13:56
_Tux_huehuehue13:56
_Tux_bạn này cài ubuntu trên máy ảo virtualbox13:56
_Tux_C:\Users\BAO NGOC\13:56
_Tux_:sosad:13:56
vubuntor459sao vậy bạn13:59
vubuntor459không đc à13:59
vubuntor459t tưởng cài đc mà13:59
_Tux_vubuntor459: thì cài được13:59
_Tux_có sao đâu13:59
vubuntor465nhờ mọi ng xem hộ t lỗi sai ở đâu với14:06
vubuntor465http://paste.ubuntu.com/1575633/14:06
iSupyBotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)14:06
vubuntor465t cài virtual box rùi tích hợp vào ubuntu mà k đc14:08
vubuntor465k hiểu sao14:08
vubuntor465hjc14:08
_Tux_chả hiểu cài virtualbox rồi tích hợp ubuntu là sao14:09
_Tux_huehuehue14:09
vubuntor465thì t cài virtual box14:09
vubuntor465xong t cài máy ảo ubuntu14:10
_Tux_ờ thì có vấn đề gì?14:10
vubuntor465trên máy ảo ubuntu thì có hỗ trợ hdh ubuntu đung k bạn14:10
vubuntor465t chạy14:10
vubuntor465nhưng khi start thì nó hiện ra chỗ khởi động14:11
vubuntor465chỉ enter vào ubuntu một cái14:11
_Tux_chả hiểu vubuntor465 nói gì14:11
vubuntor465là vào màn hình dòng lệnh đen14:11
vubuntor465rùi tự động tắt lun14:11
_Tux_máy ảo ubuntu thì hỗ trợ ubuntu là sao14:11
vubuntor465t nói từ đầu nhé14:11
vubuntor465t mún dùng hệ điều hành ubuntu14:12
vubuntor465t k có đĩa cài hệ điều hành14:12
vubuntor465bạn t bảo chỉ cần cài vitual và máy ảo14:12
vubuntor465là đc14:12
vubuntor907hello.14:12
vubuntor465nhưng t cài xong14:12
vubuntor465có chỗ vào ubuntu14:13
vubuntor465t enter vào14:13
vubuntor465thì nó hiện ra màn hình dòng lệnh màu đên14:13
vubuntor465rùi lại out lun14:13
vubuntor465k đc j nữa hết14:13
vubuntor465bạn Tux giải thích hộ t với14:13
_Tux_vubuntor465: cài ubuntu desktop hay server?14:14
vubuntor465desktop14:14
vubuntor465bản 12.1014:15
vubuntor465có j trục trặc k bạn14:15
_Tux_VirtualBox bao nhiêu14:16
_Tux_tự cài từ file iso14:16
_Tux_hay dùng file vdi?14:16
vubuntor465t cài vdi14:18
vubuntor465t cài vdi14:18
vubuntor465vitual 4.2.614:18
_Tux_vubuntor465: dùng file vdi có sẵn của người khác14:19
_Tux_?14:20
vubuntor465t dow trên mạng về bạn à14:20
vubuntor907cho minh hoi ke chut.14:20
_Tux_vubuntor465: cho mình cái screenshot lúc nó như bạn nói xem14:21
vubuntor907cau hinh may minh: PenD 2.8Gh ram 512,14:21
vubuntor907HDD 80Gb14:21
_Tux_vubuntor465: tốt nhất là bạn tự dùng file iso mà cài14:21
_Tux_chứ xài sẵn của người ta14:21
_Tux_thì chả học được gì đâu14:21
vubuntor907chay duoc Ubuntu ko?14:21
_Tux_vubuntor907: đừng dùng Ubuntu14:21
_Tux_kiếm cái khác nhẹ hơn đi14:21
vubuntor907cai nao?14:22
_Tux_vubuntor907: Debian đi14:22
vubuntor465là sao bạn14:22
vubuntor907Debian co xem duoc phim HD ko?14:22
vubuntor907co ho tro tieng viet lun ko?14:22
vubuntor465tũ oi14:23
vubuntor465tux ơi14:23
vubuntor465up ảnh vào đây như thế nào14:23
_Tux_vubuntor907: tại sao không :D14:23
_Tux_!up14:23
ubot2Bạn có thể up ảnh lên http://imgur.com rồi gửi link về đây14:23
iSupyBotTitle: imgur: the simple image sharer (at imgur.com)14:23
vubuntor465nhưng giờ t k kiếm đc đĩa Tux à14:25
vubuntor465nên k cài iso đc14:26
vubuntor465phải dùng tạm thui14:26
_Tux_vubuntor465: iso là file iso14:26
_Tux_đĩa là đĩa14:26
_Tux_chả thấy liên quan gì14:26
vubuntor465Tux ơi, có dùng skype k? vào xem ho t với14:26
_Tux_vubuntor465: dùng mới mục đích gì14:27
_Tux_vubuntor465: không support qua các thể loại IM14:27
vubuntor465t đang làm đồ án14:27
vubuntor465cái của t cần cài phần mềm14:27
vubuntor465mà chỉ trên linux mới cái đc14:27
vubuntor465hjc14:27
redlotusthì mần máy ảo mà cài14:27
redlotuscó vấn đề gì nhở14:28
vubuntor465t cài máy ảo rùi đây14:28
vubuntor465mà lỗi có đ c đâu14:28
redlotuslỗi gì?14:28
_Tux_vubuntor465: nói lỗi14:28
_Tux_mà nãy giờ14:28
_Tux_ếu screenshot14:28
_Tux_thì thánh biết lỗi gì14:29
* _Tux_ không đưọc làm đồ án14:29
* _Tux_ đi troll vubuntor465 huehuehue14:29
vubuntor465chờ t tẹo14:30
vubuntor465mạng chậm14:30
vubuntor465up lâu14:30
vubuntor465hjc14:30
* _Tux_ học dốt14:31
* _Tux_ vào xó ngồi14:31
_Tux_vubuntor465: <- sắp thành kĩ sư tương lai rồi nè14:31
vubuntor465http://imgur.com/GofcWIq14:32
iSupyBotTitle: imgur: the simple image sharer (at imgur.com)14:32
vubuntor465vào xem hộ t với14:32
redlotuswth14:33
vubuntor465sao thế redlotus14:34
_Tux_vubuntor465: máy ảo lỗi14:34
vubuntor465Tux xem hộ t14:34
_Tux_huehuehue thay bạn kia xài hàng crack đắt vkl14:34
vubuntor465lỗi j vậy cậu14:34
_Tux_Enterprise Architect14:34
_Tux_huehuhue14:34
_Tux_chắc vẽ UML14:35
_Tux_=]]14:35
vubuntor465sao lại cười?14:35
_Tux_vubuntor465: có thể cái máy bạn tải về14:35
_Tux_nó là 64bit14:35
_Tux_hoặc cấu hình cho nó chưa đúng14:35
_Tux_túm lại là cài mới lại đi14:35
vubuntor465t nhìn là 32 và 64 đều đc mà14:36
_Tux_vubuntor465: thì cười thôi14:36
_Tux_công cụ xịn mà hem biết xài cũng vậy thôi à14:36
_Tux_vubuntor465: bạn không hiểu vấn đề nhỉ14:36
vubuntor465uh14:36
vubuntor465t gà mà14:36
vubuntor465bị cười cũng bit làm sao14:37
_Tux_vubuntor465: bảo rồi14:37
_Tux_cài từ file iso đi14:37
_Tux_cài để test thì nhanh không14:37
_Tux_sao phải khổ14:37
vubuntor465giờ dow ở trang nào thía cậu14:38
vubuntor465cho t site đi14:38
_Tux_ubuntu.com14:38
_Tux_vubuntor465: google ra ngay mà14:38
vubuntor465cài cai iso có cần cái virtual nữa k14:38
_Tux_ọa SV năm cuối làm đồ án mà ếu Google được cái link tải14:38
_Tux_vubuntor465: VirtualBox là trình máy ảo14:38
_Tux_chớ có phải hệ điều hành đâu14:38
_Tux_...14:39
vubuntor465uh14:39
vubuntor465nó chỉ dùng để hỗ trợ cài máy ảo thui mà14:39
_Tux_thế còn hỏi iso thì có cần virtualbox nữa hem14:41
_Tux_vubuntor465: bạn là con gái?14:41
vubuntor465uh14:41
vubuntor465t là con gái14:41
_Tux_okie14:41
_Tux_thông cảm vậy14:41
_Tux_redlotus: support em gái này đê14:41
vubuntor465t gà quá làm mọi ng bùn cười lém phải k14:42
_Tux_sau ra Hn còn lấy chỗ đi lại14:42
_Tux_=)14:42
* _Tux_ lưót đi14:42
HappyCrablolz14:43
* _Tux_ sợ con gái học CNTT lắm14:43
* _Tux_ cầm bơm xình xịch14:43
HappyCrabvubuntor465: trường nào vậy? Nếu không phiền.14:43
miyoredlotus: pem pem14:43
_Tux_miyo: con gái support nhau dễ hơn14:44
_Tux_support vubuntor465 đi14:44
vubuntor465nói ra trg t lại xí hổ vì có sv như t14:44
miyohả14:44
miyosupport gì vậy14:44
* _Tux_ thất học, bơm xe ở cổng trường14:44
HappyCrabkệ14:44
HappyCrabnói đi14:44
vubuntor465hj14:45
vubuntor465cntt Thái Nguyên14:45
vubuntor465t đang gặp lỗi cài ubuntu miyo à14:45
HappyCrabokay14:45
HappyCrabgiúp xong mua cho mình gói chè14:46
miyovubuntor465: lỗi cài ubuntu là sao cơ14:46
vubuntor465okj HappyCrab14:46
vubuntor465t cài trên máy virtual box14:46
_Tux_miyo: HappyCrab đại thể14:46
_Tux_là bạn ấy vác file vdi về14:46
HappyCrabcài trên máy ảo14:46
_Tux_rồi tạo máy ảo nó lỗi14:47
_Tux_end14:47
_Tux_:p14:47
vubuntor465dùng vdi14:47
vubuntor465uh14:47
vubuntor465Tux nói đúng14:47
vubuntor465haizz14:48
miyo._.14:48
vubuntor465và giờ Tux đang cười t14:48
miyovubuntor465: tớ nghĩ nó bị gì thì phải hiện cái thông báo mắng mình chứ14:48
vubuntor465thế đó miyo à, giờ t đi cài bản iso14:48
vubuntor465hj14:48
miyođọc thông báo ý xem14:48
miyoah14:48
miyoủa14:49
miyodzị là xong òi phải hong vubuntor465 :D14:49
_Tux_vubuntor465: hem cười bạn14:49
vubuntor465http://imgur.com/GofcWIq14:49
iSupyBotTitle: imgur: the simple image sharer (at imgur.com)14:49
_Tux_con gái thì vậy chả sao14:49
* _Tux_ thấy buồn thôi14:49
vubuntor465miyo xem cái ảnh của t đi14:49
_Tux_cười là vì cái enterpise architect kia cơ14:49
_Tux_trước vẽ UML xài nó loăng ngoằng quá14:50
_Tux_=)14:50
* _Tux_ kiếm mịa cái đơn giản hơn -> done14:50
vubuntor465sao lại cười enterprise14:50
vubuntor465t vẫn k hiểu vì sao ấy cười14:50
vubuntor465hj14:50
vubuntor465nếu vậy thì Tux lại k hiểu t dung nó làm j rùi14:51
miyovubuntor465: anh _Tux_ hay cười vì khi cười anh đẹp trai hơn mà :D14:51
miyođừng nghĩ nhìu14:51
miyohihi14:51
vubuntor465t làm đề tài nghiên cứu khoa học14:51
vubuntor465cần dùng nó để chuyển tử UML sang XMI14:51
_Tux_vubuntor465: thì mình xài nó rồi14:52
vubuntor465thanks miyo vì đã an ủi t14:52
_Tux_nhìn thấy nó thì nghĩ lại hồi trước thôi14:52
_Tux_:)14:52
_Tux_vubuntor465: xịn thế14:52
_Tux_cả nghiên cứu khoa học à14:52
vubuntor465máy cái kia đơn giản hơn, nhưng chuyển k tốt Tux á'14:52
* _Tux_ thất học huhu14:53
_Tux_vubuntor465: ờ ờ ;))14:53
=== HappyCrab is now known as Cua7H
vubuntor465lại làm t xí hổ Tux à, t k bit nhìu mà, đừng cười t như thế14:53
Cua7Hthế đề tài làm cái gì thế?14:54
* _Tux_ thất học bơm xe ở cổng trường14:54
* _Tux_ học học nữa, hộc máu14:54
_Tux_xịn nhể14:55
_Tux_chơi cả php lẫn java14:56
vubuntor465t k bit t mới cần mọi ng hỗ trợ chứ, t bít rùi thì đâu cần hỏi nữa , sao lại thái độ với t như thế15:02
vubuntor465bùn quá15:02
Cua7H:315:03
Cua7Hthế túm lại là làm gì?15:03
vubuntor465chào mọi ng nhé15:03
Cua7Hcài ubuntu trên virtualbox đến đoạn nào thì nó đơ?15:03
Cua7Hokay15:03
Cua7Hbai15:03
vubuntor465t our đây15:03
_Tux_Cua7H: có file vdi sẵn15:03
_Tux_nhưng chắc cấu hình chưa đúng15:04
_Tux_log thấy có PAE gì đó huehuehue15:04
_Tux_hỏi 64bit hay 32bit thì hem nói được15:04
_Tux_bảo cài lại thì ý kiến gì cò15:04
_Tux_-> chịu15:04
_Tux_=]]15:04
_Tux_mà nta dỗi rồi thì thôi15:04
Cua7Hokay15:04
* _Tux_ chả phải việc của mình hehe15:04
redlotus_Tux_: chị ấy vẫn chưa out :P15:06
Cua7H:315:06
n0bawkcnắc out rồi15:06
n0bawknhưng mà nó cưa die thôi :D15:06
=== _Tux_ is now known as Tux_So_Miyo_Lam
=== miyo is now known as milo
=== Cua7H is now known as CuaVoHai
=== CuaVoHai is now known as HarmlessCrab
vubuntor246có ai ở đây không ạ17:21
vubuntor246giúp em vs được không ạ17:21
n2i!ask17:25
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!17:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!