/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/28/#ubuntu-no.txt

SlimGJeg har satt opp en ruter med IPv6 og router-advertise (ikke dhcp6). På Ubuntu klienten min får jeg tildelt to adresser, en basert på prefix+mac som forventet, og en basert på prefix+ukjent. Hvorfor blir prefix+ukjent/64 satt på klient?08:26
Mathiasdet er ukjent :p08:27
SlimGAh, ser den kommer fra en "Privacy Extension" for å unngå at noder på internet kan se min MAC08:29
Mathias:o08:30
Mathiashvorfor vil noen se en mac frivillig08:30
SlimGs/MAC/Ethernet Adresse/08:33
Mathias:o08:33
Mathiasgir mer mening da :p08:34
IvarBSlimG: hva er router-advertise?08:34
SlimGIvarB: Et lettere alternativ til DHCP på IPv6 nettverk08:36
IvarBok08:37
* RoyK er på Litteraturhuset og hører på Bjørn Erik Thon snakke om personvern - flink taler :)09:27
* Mathias er på skolen og hører på en språkfordervet lærer09:31
* IvarB hører på viftestøy og øresus... eller kanskje bare øresus10:38
* Mathias hører ørestøy og viftesus10:55
* Mathias stirrer på RoyK11:31
malinkan man slette alt som ligger i /usr/src   ?14:20
Mathiasspiser den plass?14:20
malinhar blant annet linux-3.2.0 som tar 5.6GB14:20
geirhaer vel noen pakker som installerer dit, så du bør sjekke det først14:20
geirhadpkg -S /usr/src/14:20
Mathiasbare å fjerne verstingene? :p14:21
malinoutput:14:21
malinlinux-headers-3.2.0-36, linux-headers-3.2.0-36-generic, base-files, nvidia-current, virtualbox-dkms: /usr/src14:21
geirhaså dpkg vil ikke bli glad hvis du sletter /usr/src/14:22
geirhaog linux-headers trenger du vel for nvidia og vbox, slik at de kan bygge modulene sine på nytt ved ny kjerne14:23
malinkan det være jeg har installert en source-pakke til linux-kernel 3.2.0 jeg ser ikke vekk i fra at det har skjedd ved et kjernebyggeprosjekt tidligere14:23
malinmhm14:23
Mathiassiden det er liv her: mulig å fjerne ubuntu "fra" windows?14:24
malinnei, er nok noe som sikkert må ligge der14:24
malingreia er. jeg har ca 20GB til /14:24
malin15GB-ish er i bruk14:25
geirhaMathias: avinstaller ubuntu?14:25
geirhaslik du avinstallerer annen programvare i windows14:25
malinså tilgjengelig står som 3.6 GB på /14:25
Mathiasdelt opp i 4 partisjoner, windusj *2. pluss ubuntu + swap14:25
malinmen ser nå at det ligger noen mapper et annet sted i fra spill som er avinstallert på 1.1GB hver seg14:26
malinaha. alien-arena-data er f.eks. fortsatt installert14:26
geirhaMathias: Ah, så det er ikke en wubi-installasjon du snakker om?14:26
Mathiasmhm14:26
Mathiaswubi er ræv, ubuntuen blir sirup pga ntfs14:27
geirhaMathias: Vel, det er bare å få windows til å overskrive MBR det. Så kan du knerte partisjonene14:27
Mathiasog windowsen blir fortsatt bootbar?14:28
geirhadet er det som er målet med å overskrive MBR, ja14:28
Mathiasfint :)14:28
geirhaHvordan du gjør det, vet jeg ikke.14:28
Mathiaskan jeg fjerne ubuntuen lett når jeg skal levere inn lånemaskinen14:29
Mathiasdustemaskin > behandle > *noe med disk*14:29
* Mathias snorker litt14:31
Mathiasnatta :)14:31
RoyKMathias: dd masse nuller over disken :P14:36
Mathiashar gjort det før14:36
Mathiaskan gjøre det igjen14:37
geirhaeller bruk shred. shred har kulere navn.14:37
RoyKevt man shred14:37
Mathiasman date14:37
RoyKja, og er litt mer grundig :P14:37
Mathiaser ikke nøye14:37
geirhaEventuelt bare reinstaller windows.14:38
Mathiasom jeg skal være nøye kloner jeg en kompis sin disk over på den :p14:38
RoyKMathias: de har sikkert automatisk installasjo av windoze på skolen14:39
geirhafordi kompisen din er flinkere å gjemme pornoen?14:39
Mathiasgeirha: ikke like mistenkelig som mongokjørt windows14:39
* RoyK synes windows er ganske mistenkelig i seg sjøl14:56
geirhaHvordan ser en ikke-mongokjørt windows ut?15:02
RoyKhehe15:02
RoyKgeirha: tror det er en nyinstallert en15:02
IvarBvondtihode.no15:03
geirhaTjener ikke funnet15:04
IvarBvondtihodet.no15:05
IvarBvelkommen til manuellterapeut.no15:05
IvarBlol15:05
s10gén pass med nullere holder i massevis15:27
sweatyo hai :P15:39
geirhacan has stdio?15:39
sweatystdio?15:41
geirhahttp://lolcode.com/15:47
sweatyah haha16:09
sweatyFikk privacyfilter til S3'en i sta fra Seoul :P Funke noe bedre enn den forrige fra California16:16
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
fyksenNoen her som har prøvd Dell XPS 13. Med Sputnik PPAen her? Sikler litt på den omdagen altså. Ryktene sier den skal komme med 1080p skjerm snart :)21:56
* RoyK liker ikke sputnik21:57
malinsputnik ppa? hm, sudo apt-get install så-skal-vi-skilles-johannes21:58
malinsudo apt-get purge orker-ikke-leve-mer-med-deg21:59
malin:p21:59
fyksenmalin, hahaha!22:03
fyksenhttp://content.dell.com/us/en/gen/d/campaigns/xps-linux-laptop22:03
malinmen nei, har ikke prøvd sputnik22:06
blaamannmalin: Alle albuma var ikke like dårlige. Sputnik 4 (1988) har faktisk en del bra materiale.22:14
blaamanns/albuma/kassettene22:15
malinblaamann: ok. jeg kjenner ikke til noe annet enn den sangen der, så skal ikke uttale meg om de andre, men liker vanligvis ikke den typen musikk22:30
malintja, album er vel rett? om albumet er på plate eller kassett er jo ett fett22:30
malinkanskje ikke lydmessig men22:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!