/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/29/#ubuntu-dk.txt

pixiarvai?spørgsmål Hvem er admin på #ubuntu-dk-moede ? vi skal lige have opdateret datoen for det næste møde13:28
lhavelundpixiarvai: /quote ChanServ info #ubuntu-dk-moede14:38
pixiarvailhavelund, så må jeg lige fange sbc14:40
lhavelundjeps14:40
pixiarvaitakker14:40
lhavelundnps14:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!