/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/29/#ubuntu-no.txt

Mathiasgd mrn gdtflk03:44
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
RoyKhehe - jeg ble visst kåra til en av "månedens lesere" på nrkbeta.no :) http://nrkbeta.no/2013/01/28/over-en-million-nrkbetalesere-kan-vel-ikke-ta-feil08:53
Mathiasåhå08:57
Mathiashva har du gjort nå?08:57
RoyKtja - bare fiksa en poll og hjulpet til å vise hvor enkelt det er - les artikkelen ;)09:00
emil-(Y)09:01
Mathias;p09:05
blaamannRoyK: Du bruker ikke sleep (dermed er vel importen ikke nødvendig).09:38
RoyKblaamann: nei... det lå en sleep() der tidligere - og jeg er ikke så stø i python, så jeg burde vel ha rydda litt...10:02
Mathiasvet pytonslangen deg?10:24
Mathiasbet*10:24
s10gjeg prøver ubuntu nå10:46
s10ghva er ubuntumåten å starte x på? startx startet ikke ubuntu-dings-grensesnittet-multimedia10:46
elzapp/etc/init.d/lightdm start10:47
s10gcheers10:47
RoyKs10g: ubuntu desktop burde jo starte den automatisk, selv om jeg har sett problemer med det på quantal10:48
s10ger vmware player 5 som prøver å installere vmware tools for meg, men det failet seff10:49
RoyKdu kan gjøre det manuelt10:50
s10gjau10:50
s10gtenkte jeg skulle prøve Easy Install10:50
RoyKden eksponerer en cdrom (sr0, typisk)10:50
RoyKpakk ut tar-ballen der og kjør installasjonskriptet10:50
RoyKmed --u, så slipper du å svare på dumme spørsmål10:51
Mathiasctrl+alt+f1 :P11:22
SlimGSliter med nettverkskunnskapene mine og virkeligheten: Om jeg kan pinge maskin2 på nettverk2 fra maskin1 på nettverk1, hvorfor kan jeg da ikke pinge andre veien?12:24
Mathiasmaskin1 pinge maskin2? eller?12:25
RoyKSlimG: hva er adressene?12:25
RoyKdvs er det noe NAT inne i bildet her?12:25
SlimGIngen NAT12:26
RoyKikke brannmur heller?12:27
Mathiaskanskje en peis i midten der?12:27
RoyKeller "kreativ" rutingtabell? ;)12:27
elzapphøres ut som at den ene har råtten route til den en ene12:28
SlimGIngen brannvegg heller, jeg tror det kan være ruting ja12:28
elzappeller at en router dropper ICMP12:29
RoyKnoe den ikke bør gjøre :P12:29
SlimGelzapp: Burde den ikke da ha droppet icmp-svaret fra maskin2 til maskin1?12:29
elzappSlimG: ikke nødvendigvis12:30
RoyKenkelte paranoide "sikkerhetseksporter" driver med å kaste icmp - henger ikke på greip12:30
geirhakanskje maskin1 ikke svarer på ping?12:30
RoyKhva slags ruter er det?12:30
RoyKfra/til-adresse?12:30
RoyKrfc1918-adresser?12:30
RoyKblir mye lettere om du faktisk gir oss adressene sånn at vi slipper å bare gjette fritt :P12:31
SlimGDet er to rutere en juniper og en vyatta, vyatta  er en ny ruter som har blitt lagt til alle de interne nettverkene som juniper, men DHCP er slått av på den for å unngå krøll før vi går over til ny ruter12:32
RoyKhva slags rutingprotokoller?12:32
RoyKeller alt bare statisk?12:33
SlimGjeg forsøker å pinge fra et unikt nettverk på vyatta 10.0.2.0/24 til 10.0.0.0/24 nettverket som begge har til felles12:33
RoyKgjennom yvattaen?12:34
SlimGja12:34
RoyKog yvattaen har ikke noen brannvegg som stopper?12:34
SlimGIngen brannvegg nei12:34
RoyKkan du pinge yvattaen, da?12:35
RoyKevt prøv en traceroute, gjerne tcp-basert12:36
SlimGJeg ser dette blir vanskelig å forklare ettersom jeg ikke vet nok enda, jeg skal prøve meg litt frem og se om jeg kan komme opp med et litt mer konkret spørsmål12:39
SlimGtraceroute går ene veien, og gjør bare et hopp via vyatta før den når målet12:39
geirhahvordan ser route -n ut på de to?12:40
SlimGFor å endre spørsmålet litt: Maskin2 har Juniper som gateway, Juniper vet ingenting om 10.0.2.0/24 nettverket. Hvorfor får Maskin1 som sitter på 10.0.2.0 (Vyatta) pingsvar fra 10.0.2.0 nettverket?12:44
SlimGHvis Maskin2 hadde hatt Vyatta som gateway hadde jeg forstått dette12:44
SlimGs/fra 10.0.2.0 nettverket/fra 10.0.0.0 nettverket/12:48
RoyKSlimG: kan du lage ei skisse og laste opp et sted?13:31
hjdhttps://wiki.ubuntu.com/UbuntuDeveloperWeek starter om ~5 minutter i #ubuntu-classroom14:53
Mathiasorly14:54
Mathiashar du bevis? :P14:54
hjdDu er også på flere kanaler, eller?14:54
Mathiasneeeei, ikke iii deeeeet heeeeleee tatt14:55
Mathiasdet var sarkasme14:55
hjdvirkelig? :p14:56
Mathiasneeeeei14:56
=== pdxleif_away is now known as pdxleif

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!