/srv/irclogs.ubuntu.com/2013/01/31/#ubuntu-no.txt

=== pdxleif is now known as pdxleif_away
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
geirhaSlik jeg ser det, er det mest en vanesak. Hvis man bare bestemmer seg for å konsekvent oversette daemon med nisse, så vil det føles naturlig etterhvert04:24
Mathiasmorn05:09
=== pdxleif is now known as pdxleif_away
=== stig__ is now known as s10g
sigurdgageirha: men det virker kanskje ikke så seriøst med feilmeldinger som «Nissen har daua»10:32
Mathiassigurdga: "demonen har drept noe!"10:33
Mathias"merr"10:33
sigurdgamen jeg er faktisk helt enig med deg - det er ikke noe problem å oversette til et nytt ord - det har vært gjort ofte10:33
sigurdgaMathias: noe av det trasige med nisse/demon er at daemon er et nytt ord på engelsk også10:34
geirhaer ikke daemon bare en alternativ staving av demon?10:35
Mathiasnei10:44
Mathiaser vel en ny stavelse av demon så de ikke forveksles om jeg husker rett10:44
RoyKMathias: ikke i den betydningen det brukes11:42
MathiasRoyK: men du vet jo at jeg er ett rothau :P11:43
=== pdxleif_away is now known as pdxleif
Mathiassplice er til å bli gal av :S17:04
RoyKsplice?17:08
Mathiasjepp17:08
Mathiaset spill17:08
RoyKk17:08
Mathiasdu finner det på steam :P17:09
Mathiasgodt at man faktisk kan spille brukbare spill i ubuntu :D17:10
* RoyK tester demoen ;)17:19
Mathias:D17:22
RoyKkult17:28
Mathiasbare vent til du kommer til sequence 517:29
geirhaVar i en av de siste humblebundlene også19:16
blaamann_b570Noen som gidder å teste dette eksempelet i Firefox for å se om Firefox 18.01 krasjer innen 3 minutter?  http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_geolocation_watchposition19:17
blaamann_b570Klikk på "Try it" , men vær klar over at Firefox kan krasje for deg :-/19:18
RoyKhttp://karlsbakk.net/fun/tannkost.jpg19:23
malinblaamann_b570: krasjer ikke her20:19
blaamann_b570malin: 12.04 eller 12.10? Og bare for å bekrefte, du klikket på try it og ventet 2-4 minutter?20:20
blaamann_b570i Firefox 18.0.120:20
malinUbuntu 12.04 Firefox 18.0.120:21
malinjeg kan godt vente i noen minutter :)20:21
RoyKhttp://craphound.com/rotn/download/ <-- tror noen her vil like denne ;)20:21
blaamann_b570malin: 2-3 minutter tar det her før den krasjer, men teste nå med Firefox 19 uten krasj så da gidder jeg ikke melde inn bug20:22
malinnå har den stått på lenge, 10 minutter eller så, men ikke krasjet20:32
malinnår rulles firefox 19 ut?20:32
blaamann_b570malin: Ok, takk for test. Krasjet på 2 bokser her. 19 kommer snart :-)20:37
hjdFirefox 19 is scheduled to be released on February 19, 2013.  (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Firefox#Version_19) Generelt slipper de ny versjon hver sjette uke.20:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!